Konkurs “Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu – II edycja”

Województwo Małopolskie we współpracy z Politechniką Krakowską i partnerami zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. “Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu – II edycja”. Organizacja konkursu jest elementem konferencji pt.: „Jakość Powietrza a Efektywność Energetyczna, JPEE 2020” organizowanej przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

Celem konkursu jest promocja innowacyjności i efektywności energetycznej w działalności gospodarczej, gminach i nauce, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez promowanie przedsiębiorców, jednostek samorządowych i naukowców wdrażających innowacyjne rozwiązania.

Do konkursu mogą przystąpić:

  • naukowcy, zespoły naukowo – badawcze,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • studenci, zespoły studenckie.

W konkursie mogą uczestniczyć jednostki, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowywaniu własnych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych

Laureaci zostaną nagrodzeni w kategorii:

  • Innowacje w świecie nauki;
  • Innowacje w świecie biznesu;
  • Innowacyjne studenckie pomysły.
  • Innowacje w świecie samorządów;

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres [email protected] do dnia 31.10.2020.

Nagrodzeni Laureaci przedstawią prezentację w 1 dniu konferencji „Jakość powietrza a efektywność energetyczna JPEE 2020”, która będzie odbywała się w formule on-line.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomem „Innowator w budownictwie energooszczędnym 2020”.

Gdzie szukać informacji?

Więcej informacji na temat konferencji oraz konkursu, wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym, można znaleźć na stronie http://mcbe.pk.edu.pl/index.php/konferencja-i-konkurs/.