Małopolska laureatem konkursu „Lider Transformacji Energetycznej”

W czwartek, 16 marca w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Lider Transformacji Energetycznej”. Województwo Małopolskie zostało nagrodzone przez kapitułę za realizację dwóch projektów zintegrowanych LIFE.

Nagroda „Lidera Transformacji Energetycznej” przyznawana jest przez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i możliwych do dalszego upowszechniania rozwiązań, produktów, technologii oraz usług związanych z ochroną klimatu i środowiska. Znaczenie przy ocenie ma także innowacyjność projektów oraz ich wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Kapitułę konkursu stanowią: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii i partnerzy Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Piotr Łyczko, który koordynuje oba projekty.

„Jest mi niezmiernie miło, że projekty realizowane przez Województwo Małopolskie zostały docenione w tak prestiżowym konkursie. Działania na rzecz czystego powietrza, ale także zapobieganie zmianom klimatu, to niełatwe wyzwanie. Tym bardziej cieszy fakt, że efekty naszej pracy są widoczne i doceniane. Już dziś widzimy, że kolejne województwa implementują rozwiązania, które się u nas sprawdziły”.

– podkreśla wicemarszałek Józef Gawron

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza

Projekt LIFE-IP Małopolska w zdrowej atmosferze realizowany jest od 2015 roku. Celem projektu jest skuteczne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza, a także efektywne wykorzystanie dostępnych środków unijnych i krajowych, przeznaczonych na poprawę jakości powietrza. Sztandarowym działaniem projektu jest utworzenie sieci ekodoradców zatrudnionych w gminach partnerskich, którzy udzielają pomocy mieszkańcom w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł energii. Ekodoradcy organizują warsztaty, szkolenia, konkursy dla dzieci. Już ponad 700 tys. Małopolan wzięło w nich udział. Dodatkowo ekodoradcy wykonują bezpłatne badania budynków kamerą termowizyjną (ponad 8 tys. badań). Pozyskują także środki na termomodernizację i wymianę pieców.

Ostatnim efektem projektu jest utworzenie sieci mierników wraz z interaktywnymi wyświetlaczami, które monitorują zanieczyszczenia powietrza. Ponad 116 urządzeń zamontowano w szkołach na terenie województwa małopolskiego. W ramach projektu powstało także wiele analiz i materiałów edukacyjnych.  

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/

Razem przeciw zmianom klimatu

Małopolska, jako jedyny region w Europie rozpoczęła realizację drugiego Projektu zintegrowanego LIFE:   EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii. Celem projektu jest wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, wsparcie w zakresie wdrażania Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz nowej strategii UE, tj. Europejskiego Zielonego Ładu. Działania projektu koncentrują się na promocji odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej i przeciwdziałaniu i adaptacji do zmian klimatu.

Blisko mieszkańców działają doradcy ds. klimatu i środowiska, zatrudnieni w 21 powiatach. W minionym roku zorganizowali oni m.in. 79 wydarzeń związanych z ochroną klimatu i 50 lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, których przekaz dotarł do ponad 300 tysięcy mieszkańców. Pozyskali dla swoich powiatów blisko 1 200 000 zł, dzięki przygotowanym projektom o dofinansowanie z funduszy publicznych.

Ich zasługą jest także fakt, ze w roku ubiegłym w ramach I Małopolskiego Dnia dla Klimatu udało się posadzić ok. 24 000 drzew.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: https://klimat.ekomalopolska.pl/