Mój Prąd 4.0 z dopłatą na magazyny energii

Już w kwietniu będzie można składać wnioski o dofinansowanie z rządowego programu Mój Prąd 4.0. Nowością będzie zakwalifikowanie do dopłat urządzeń magazynujących energię.

O nowych zasadach popularnego programu dotacyjnego dla osób fizycznych poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, który pełni także funkcję pełnomocnika rządu ds. energetyki odnawialnej. Zapewnił, że uruchomienie naboru wniosków o dotacje z czwartej edycji programu Mój Prąd nastąpi w kwietniu.

Tradycyjnie będzie można uzyskać z tego programu dotacje do małych instalacji fotowoltaicznych – od 2 do 10 kW. Jednak kluczowe znaczenie będą miały technologie magazynowania energii, które pozwolą na przechowywanie nadwyżek prądu, wyprodukowanych w instalacjach OZE. Warunkiem będzie kompleksowa umowa z tzw. Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).  Program ma być kompatybilny z wprowadzeniem nowego systemu rozliczenia prosumentów – net-billing.

Mój Prąd 4.0 nie przewiduje natomiast dofinansowania instalacji pomp ciepła w nowych budynkach. Taką szanse da nowa odsłona programu Moje Ciepło.

Więcej informacji o programie Mój Prąd można znaleźć tutaj.