„Moja Woda” – trzecia edycja programu wsparcia retencji wodnej

Mając na celu walkę z efektami suszy oraz minimalizację ryzyka podtopień, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił rozpoczęcie trzeciej edycji programu „Moja Woda”. Działanie ma na celu wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych poprzez przyznanie dotacji na tworzenie systemów zatrzymywania wód opadowych.

Główny cel programu

Program ma za zadanie ochronę zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na prywatnych posesjach oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Zatrzymanie wody opadowej na terenie nieruchomości objętych dofinansowaniem. W rezultacie woda deszczowa lub topniejący śnieg z posesji nie będą odprowadzane poza jej granice (na przykład do kanalizacji lub ulic).

Nowy nabór wniosków

Trzecia edycja programu „Moja Woda” przynosi nowe możliwości dla uczestników, oferując dotacje sięgające do 6 tysięcy złotych, pokrywające maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ta aktualizacja to znaczący krok naprzód w porównaniu do wcześniejszych edycji, w których maksymalna kwota dotacji wynosiła 5 tysięcy złotych.

Kto może skorzystać?

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, program „Moja Woda” jest przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Warto zaznaczyć, że program wyłącza nieruchomości, które już otrzymały wsparcie w ramach wcześniejszych edycji.

Wsparcie różnorodnych rozwiązań

Dotacje będzie można otrzymać do zakupu, montażu, budowy, uruchomienia następujących instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, rynny itp.);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne itp.);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych na dachach – „zielone dachy”;
  • do wykorzystania zbieranych wód opadowych (np. pompy, filtry, przewody, itp.).

Zaplanuj swoją inwestycję – nabór wniosków w trakcie

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda” rozpoczął się 3 sierpnia 2023 roku i będzie trwać aż do wyczerpania dostępnych środków. Dotacje będą dostępne dla inwestycji, które zostaną zakończone najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

Jak złożyć wniosek?

Realizacja programu jest zadaniem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski należy składać poprzez Portal Beneficjenta oraz w formie papierowej w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Więcej informacji na temat Programu „Moja Woda” oraz sposobów składania wniosków znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie.