Nowa platforma edukacyjna dla Ekodoradców – innowacyjne wsparcie w walce o czyste powietrze!

Ekodoradcy stanowią fundament działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Wspierają mieszkańców w procesie wymiany kotłów oraz termomodernizacji domów. Ponadto zajmują się edukacją ekologiczną mieszkańców, organizują spotkania, prelekcje w szkołach oraz stoiska edukacyjno-ekologiczne podczas wydarzeń gminnych.

Aby skutecznie realizować te zadania, muszą dysponować fachową wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami. Tym razem uruchomiliśmy platformę e-learningową dedykowaną właśnie Ekodoradcom. Platforma dostępna jest pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/kurs-ekodoradcy/.

Platforma edukacyjna

Kluczowe funkcjonalności platformy

Platforma e-learningowa oferuje szeroki wachlarz kursów i materiałów edukacyjnych, które są dostępne zarówno dla nowozatrudnionych, jak i już pracujących Ekodoradców. Dzięki niej uczestnicy mają możliwość:

  1. Dostępu do aktualnej wiedzy – materiały na platformie są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlały najnowsze zmiany w przepisach.
  2. Weryfikacji postępów – testy sprawdzające pozwalają na monitorowanie i ocenę zdobytych umiejętności.
  3. Elastyczności nauki – dzięki możliwości dostępu do materiałów online o dowolnej porze, Ekodoradcy mogą dostosować tempo nauki do własnych potrzeb i obowiązków zawodowych.

Korzyści z uruchomienia platformy

Uruchomienie platformy e-learningowej przyniesie wiele korzyści zarówno dla Ekodoradców, jak i mieszkańców Małopolski:

  1. Zwiększenie kompetencji – regularny dostęp do aktualnej wiedzy pozwoli na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.
  2. Efektywność działań – lepsze przygotowanie merytoryczne przełoży się na skuteczniejsze wsparcie mieszkańców w działaniach proekologicznych.
  3. Szybsze reagowanie na zmiany – dzięki platformie możliwe będzie szybkie dostosowywanie szkoleń do zmieniających się przepisów i technologii.
Platforma edukacyjna

Jesteśmy przekonani, że uruchomienie platformy e-learningowej przyczyni się do znacznego wzrostu kompetencji i efektywności działań Ekodoradców, co bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości powietrza w Małopolsce.