Partnerstwo kluczem do sukcesu

W dniach 24-25 czerwca 2024 r. Katowice stały się centrum dyskusji na temat ochrony powietrza dzięki wizycie studyjnej w ramach projektu Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Spotkanie zgromadziło specjalistów ds. ochrony powietrza z całego kraju.

Projekt Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju, koordynowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma na celu stworzenie platformy współpracy dla organizacji odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, urzędów marszałkowskich, administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.

Dzielimy się doświadczeniem

Pierwszy dzień dyskusji skupiał się na przygotowaniu Programów Ochrony Powietrza (POP), realizacji zadań i sprawozdawczości z ich realizacji. Przedstawiono dobre praktyki i mechanizmy wsparcia gmin w realizacji zadań zawartych w POP. Małopolska podzieliła się doświadczeniami w zakresie realizacji projektu LIFE IP Malopolska oraz rozpoczynającego się projektu Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza finansowanego z FEM 2021-2027.

Nauka inspiruje do działania

Drugi dzień wizyty obejmował wycieczkę do Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA) w Sosnowcu. Naukowcy i studenci Uniwersytetu Śląskiego zaprezentowali swoje innowacyjne metody badania zanieczyszczeń atmosferycznych.

Laboratorium korzysta z trzech rodzajów sprzętu:

  1. Latające laboratorium – balon na ogrzane powietrze z aparaturą pomiarową.
  2. Mobilne laboratorium – samochód terenowy z urządzeniami pomiarowymi współpracującymi z balonem.
  3. Stacjonarne laboratoria – zasoby badawcze Uniwersytetu Śląskiego.

Jednym z najważniejszych urządzeń w balonie jest analizator nanocząstek (od 10 do 300 nanometrów). Badania te są istotne w kontekście nowej dyrektywy w sprawie jakości powietrza (AAQD – Ambient Air Quality Directives), która wprowadzi obowiązek monitorowania cząstek ultradrobnych w powietrzu. Ze względu na to, że mniejsze cząstki pyłu łatwiej przenikają do organizmu i powodują poważniejsze uszkodzenia, te badania są kluczowe dla planowania działań prewencyjnych.