Podsumowanie LIFE Małopolska – kwiecień 2024

Najważniejsze wydarzenia:

 • W kwietniu odbyły się konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 23 kwietnia w Krakowie odbyło się również spotkanie konsultacyjno – informacyjne, w którym wzięło udział 50 osób. Podczas spotkania omówiono metodę opracowania oraz zawartość konsultowanego projektu.
 • 4 kwietnia odbyło się szkolenie online dla pracowników gmin i powiatów województwa małopolskiego. W szkoleniu wzięło udział ponad 240 osób. Głównymi tematami szkolenia były Plan Działań Krótkoterminowych, który został zaktualizowany pod koniec 2023 roku oraz nowe funkcjonalności systemu SYSLOP.
 • 4 kwietnia przedstawiciele Projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze wzięli udział w kolejnej odsłonie Małopolskich Dni dla Klimatu. W tym roku akcja odbyła się w Gminie Lisia Góra. Wraz z mieszkańcami, uczniami lokalnych szkół i przedszkolaków posadzono 500 młodych drzewek, a kilkadziesiąt kolejnych przekazano mieszkańcom. Ogółem w akcji uczestniczyło ponad 300 osób.
 • 23 kwietnia odbyło się spotkanie online w ramach prac grupy roboczej ds. ochrony powietrza w ramach projektu „Partnerstwo dla środowiska”. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jego celem jest utworzenie platformy współpracy organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i klimatu. Omówiono plan działań grupy na najbliższy rok i główne obszary planowanych działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Projektu zintegrowanego LIFE
 • 25 kwietnia przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w kolejnym webinarium z cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Eksperci z NFOŚiGW oraz Instytutu Ochrony Środowiska przedstawili najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie Czyste Powietrze.
 • Przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w kolejnych webinariach z cyklu „Spotkanie z ekspertem KAPE”.
  • 10.04 – „Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” (EE1st) w wybranych krajach UE”
  • 24.04 – „Wyzwania w procesie wdrażania znowelizowanej dyrektywy EPBD”

C2. Centrum Kompetencji

Aplikacja „Ekointerwencja”

W kwietniu przyjęto 244 zgłoszenia poprzez aplikację dostępną także na stronie internetowej

Wyszczególniono:

 • 142 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczeń powietrza,
 • 61 zgłoszeń dzikich wysypisk,
 • 26 zgłoszeń wylewania ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 15 zgłoszeń zakwalifikowanych jako „inne” zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 30 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 55 zapytań telefonicznych.