Podsumowanie LIFE Małopolska – listopad 2021

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniach 8-9 listopada odbyło się szkolenie dla pracowników gmin, w tym ekodoradców, z zasad finansowych, jak i wymagań realizacji zadań merytorycznych projektu LIFE-IP MALOPOLSKA.
 • Województwo Małopolskie brało udział w licznych konferencjach, m.in. w międzynarodowej konferencji na temat zanieczyszczenia powietrza – w kierunku czystego powietrza dla Europy, w ramach zintegrowanego projektu HungAIRy LIFE; CLIMATE-CON 2021 – Śląskim Konwencie Klimatycznym; konferencji Virtual Study Tour on emission management organizowanej w ramach projektu CityAir oraz Akademii Czystego Powietrza.
 • Od 12 listopada do 20 grudnia prowadzona jest kolejna edycja akcji Radia Kraków, PAS i Województwa Małopolskiego „Małopolska bez smogu”.
 • W dniu 30 listopada odbyło się spotkanie dotyczące nadchodzącej perspektywy finansowej polityki spójności, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich Urzędów Marszałkowskich. Województwo Małopolskie reprezentował Pan Piotr Łyczko- Zastępca Dyrektor Departamentu Środowiska.
 • Rozstrzygnięto plebiscyt EKOHERO Małopolski zorganizowany przez Gazetę Krakowską i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 35 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 12 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W listopadzie Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 5 079 osób przyjętych w biurze,
 • 5 703 telefonicznie,
 • 524 pisemnie lub mailowo,
 • 819 w trakcie wizyt,

Przeprowadzono 1 061 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 32 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
W listopadzie 2021 roku:

 • zebrano 154 ankiety od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 223 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 76 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 485 takich umów.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 7 029 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 376 kotły i ogrzewacze pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W listopadzie przyjęto 797 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 667 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 103 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 27 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 300 zgłoszeń telefonicznych.

Spotkania z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w listopadzie zorganizowała trzy wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:

 • 03.11. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Pomoc publiczna,
 • 17.11. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Gdzie szukać wsparcia finansowego dla inwestycji – Białe Certyfikaty”,
 • 24.11. – Spotkanie z ekspertem KAPE – Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w małych i średnich przedsiębiorstwach ciepłowniczych.

Szkolenie z dla pracowników gmin

W dniach 8-9 listopada w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników gmin, w tym ekodoradców, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za realizację zadań w ramach projektu pn. LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze. Szkolenie dotyczyło zasad finansowych oraz wymagań realizacji zadań merytorycznych projektu LIFE-IP MALOPOLSKA.

Kolejna edycja akcji „Małopolska bez smogu”

Od 12 listopada do 20 grudnia prowadzona jest kolejna edycja akcji Radia Kraków, PAS i Województwa Małopolskiego „Małopolska bez smogu”. Pomiary każdorazowo prowadzone są równolegle w dwóch miejscowościach. Akcja „Małopolska bez smogu” zainaugurowana została w piątek 12 listopada pomiarami w dwóch gminach krakowskiego obwarzanka: Mogilanach i Czernichowie. Następnie Nowy Targ i Czarny Dunajec. Na finiszu akcji (od 7 do 20 grudnia) odwiedzone zostaną dwa małopolskie uzdrowiska: Krynica-Zdrój i Piwniczna-Zdrój.

Monitoring jakości powietrza – mobilny model płuc

Rozstrzygnięto plebiscyt EKOHERO

Rozstrzygnięto plebiscyt EKOHERO Małopolski, zorganizowanego przez Gazetę Krakowską i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wśród małych gmin zwyciężyła Gołcza, najbardziej ekologiczną gminą średnią został Stary Sącz, a dużą Trzebinia. Tytuł Firmy Eko HERO 2021 uzyskała PRAD Sp. z o.o, za wykorzystanie nowoczesnej aparatury do walki z zanieczyszczeniami powietrza i nielegalnymi wysypiskami. Za najciekawszą Ekoinicjatywę jurorzy uznali program „Gmina Gnojnik domem dla płazów”.

Gala plebiscytu EKOHERO 2021

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 43 373 ulotki i broszury oraz 411 plakatów,
 • rozdystrybuowali 33 447 ulotek i broszur oraz 404 plakaty,
 • przygotowali 1 073 i rozdystrybuowali 1 602 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 2 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 40 osób,
 • 45 spotkań w szkole, w których uczestniczyło 2 271 osób,
 • 9 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyły 193 osoby,
 • 48 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 345 osobami.
 • 16 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 3 753 osoby.

Wykorzystnie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 29 artykułów w prasie,
 • 111 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 18 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 6 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

HungAIRy webinar on air pollution

W dniach 9-10 listopada 2021 r. w ramach zintegrowanego projektu HungAIRy LIFE, odbyła się międzynarodowa konferencja na temat zanieczyszczenia powietrza – w kierunku czystego powietrza dla Europy. Województwo Małopolskie reprezentowali Pan Piotr Łyczko- Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska oraz Adrianna Frankowska- Referent w Zespole Ochrony Powietrza

Akademia Czystego Powietrza – Rola ekodoradcy w gminie

25 listopada, podczas webinarium #AkademiaCzystegoPowietrza, Pan Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektor Departamentu Środowiska, opowiedział o roli Ekodoradcy na poziomie gminnym, na przykładzie Małopolski”.

Akademia Czystego Powietrza- prezentacja

CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny

2 listopada odbył się CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny. Celem konferencji była edukacja i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości powietrza. Jednym z prelegentów konferencji był Pan Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektor Departamentu Środowiska.

Konferencja Virtual Study Tour on emission management

22 listopada odbyła się konferencja Virtual Study Tour on emission management organizowana w ramach projektu CityAir – Technical Assistance for Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń związanych z redukcją emisji pochodzącej z budynków mieszkalnych. Województwo Małopolskie reprezentowała Aleksandra Pup- Starszy Specjalista w Zespole Ochrony Powietrza. W trakcie prezentacji omówiła działania Województwa Małopolskiego mające wpływ na emisje z sektora komunalno-bytowego, tj. uchwały antysmogowe, nowy Program ochrony powietrza oraz działania projektu LIFE

#AkademiaCzystegoPowietrza 2021

W ramach cyklu webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza, w październiku odbyły się 4 spotkania:

– 4 listopada: Elektryfikacja w ogrzewnictwie – fotowoltaika i pompy ciepła

– 18 listopada: Termomodernizacja- Najlepsza energia to ta, której nie zużyjemy.

– 25 listopada: Rola ekodoradcy w programie „Czyste Powietrze”

F2. Plan działań po zakończeniu programu

W dniu 30 listopada odbyło się spotkanie dotyczące nadchodzącej perspektywy finansowej polityki spójności, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich Urzędów Marszałkowskich. Spotkanie w dużej mierze poświęcone zostało dyskusji na temat koordynacji działań skierowanych na likwidację niskiej emisji z sektora mieszkaniowego w ramach programów krajowych (tj. Czyste Powietrze) oraz regionalnych programów operacyjnych. Województwo Małopolskie reprezentował Pan Piotr Łyczko- Zastępca Dyrektor Departamentu Środowiska.