Podsumowanie LIFE Małopolska – maj 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • W dniach 17-19 maja w Pieszczanach na Słowacji odbyła się Konferencja Trilateral workshop of LIFE projetcts. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech projektów LIFE z Polski, Słowacji oraz Węgier. Konferencja zorganizowana przez Projekt Populair zgromadziła ekspertów z różnych dziedzin związanych z jakością powietrza. Dodatkowo ekodoradcy wymienili się doświadczeniami z realizacji projektu zintegrowanego. Była to okazja do omówienia dobrych praktyk w zakresie monitorowania jakości powietrza, redukcji emisji i poprawy stanu środowiska.
 • W dniu 22 maja w Białce Tatrzańskiej odbył się Kongres Społeczności Energetycznych. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów i eksperci z dziedziny energetyki. Jednym z prelegentów podczas spotkania był Pan Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektora Dep. Środowiska, który przedstawił działaniach województwa małopolskiego w zakresie rozwoju OZE.
 • 26 maja zakończył się cykl spotkań warsztatowych z zakresu skutecznej komunikacji z potencjalnymi beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. W szkoleniach wzięło udział łącznie 139 osób. Uczestnikami byli głównie ekodoradcy z całej Małopolski. Cykl szkoleń zorganizowany został w ramach Akademii Czystego Powietrza.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 17 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 13 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W maju Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 6 127 osób przyjętych w biurze
 • 6 234 telefonicznie
 • 587 pisemnie lub mailowo
 • 815 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 218 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 4 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W maju 2023 roku:

 • zebrano 450 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 12 999 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W maju przyjęto 216 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 114 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 66 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 23 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 13 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 80 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 100 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w maju zorganizowała dwa wydarzenia, w których wzięli udział ekodoradcy:
10.05 – Świadectwo charakterystyki energetycznej oraz audyt energetyczny budynku – kiedy je wykonać?
24.05 – System Białych Certyfikatów – wsparcie finansowe dla JST w transformacji energetycznej,,

Szkolenie dla ekodoradców z zakresu skutecznej komunikacji z mieszkańcem

26 maja zakończył się cykl spotkań warsztatowych z zakresu skutecznej komunikacji z potencjalnymi beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. W szkoleniach wzięło udział łącznie 139 osób. Uczestnikami byli głównie ekodoradcy z całej Małopolski. Cykl szkoleń zorganizowany został w ramach Akademii Czystego Powietrza.

Regionalne warsztaty ewaluacyjne poświęcone wynikom projektu ENTRANCES

W dniu 10 maja 2023 r. odbyły się regionalne warsztaty ewaluacyjne poświęcone wynikom projektu ENTRANCES. Podczas spotkania przedstawiono scenariusze transformacji energetycznej Metropolii Krakowskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Centrum Kompetencji.

Spotkanie dotyczące Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych
(SYSLOP)

W dniu 11 maja odbyło się spotkanie dotyczące Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) dla województwa mazowieckiego i małopolskiego. Podczas spotkania podsumowano poziom realizacji prac nad systemem, przedstawiono rekomendowane zmiany w Planie Działań Krótkoterminowych oraz omówiono proces wdrażania systemu SYSLOP.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 14 565 ulotek i broszur oraz 1 151 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 1 543 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 11 konkursów dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 488 uczestników,
 • 117 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 3 126 osób,
 • 31 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 465 osób,
 • 20 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 90 osobami,13 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 2 087 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 12 artykułów w prasie,
 • 65 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 29 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 14 audycji radiowych lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Konferencja Trilateral workshop of LIFE projetcts

W dniach 17-19 maja w Pieszczanach na Słowacji odbyła się Konferencja Trilateral workshop of LIFE projetcts i wzięli w niej udział przedstawiciele trzech projektów LIFE z Polski, Słowacji oraz Węgier. Reprezentantami Małopolskiego projektu LIFE byli przedstawiciele Centrum Kompetencji UMWM wraz Panem Dyrektorem Piotrem Łyczko oraz Ekodoradcy z Tarnowa i Ciężkowic. Konferencja zorganizowana przez Projekt Populair zgromadziła ekspertów z różnych dziedzin związanych z jakością powietrza. Dodatkowo ekodoradcy ze Słowacji, Węgier i Polski wymienili się doświadczeniami z realizacji projektu zintegrowanego. Była to okazja do omówienia dobrych praktyk w zakresie monitorowania jakości powietrza, redukcji emisji i poprawy stanu środowiska. W pierwszym oraz drugim dniu wydarzenia każdy z zaproszonych projektów zaprezentował działania realizowane w ramach Projektu LIFE. Małopolski Projekt LIFE w poszczególnych tematach reprezentowali:

 • Presentation of the actual activities and outputs achieved for each projects – Anna Ponikiewska (Ekodoradca) oraz Piotr Łyczko,
 • National and regional air quality regulayion – Natalia Ściślak oraz Klaudia Kowalczyk,
 • Air quality monitoring and modeling – Piotr Łyczko,
 • Financial instruments for improving Air Quality – Magdalena Łabuzek oraz Krzysztof Pluciński,

Zaplanowano także warsztaty w grupach obejmujące tematykę działań edukacyjnych, dobrych praktyk oraz Programu ochrony powietrza. W ostatnim dniu wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z działalnością Centrum Sortowania.

Dzielimy się wiedzą!

24 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przedstawiono działania Centrum Kompetencji i partnerów projektu LIFE mające na celu poprawę jakości powietrza, poruszono tematy dotyczące m.in. aplikowania do udziału w międzynarodowym projekcie jakim jest LIFE.

E4. Promocja realizacji projektu

W dniu 22 maja 2023r. w Białce Tatrzańskiej odbył się Kongres Społeczności Energetycznych. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów i eksperci z dziedziny energetyki. Jednym z prelegentów podczas spotkania był Pan Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektora Dep. Środowiska, który przedstawił działaniach województwa małopolskiego w zakresie rozwoju OZE.

Załączniki