Podsumowanie LIFE Małopolska – styczeń 2023

Najważniejsze wydarzenia

 • 10 stycznia przedstawiciel centrum kompetencji wziął udział w spotkaniu dotyczącym uzgodnienia zakresu formularza kontroli środowiskowej, który jest aktualnie projektowany w ramach systemu ZONE.
 • 18 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w sprawie przekazania doświadczeń Małopolski z problemem ubóstwa energetycznego. W spotkaniu udział wzięła dyrekcja Departamentu Środowiska oraz przedstawiciele centrum kompetencji.
 • 9 stycznia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Departamentu Środowiska UMWM, dwóch ekodoradców projektu LIFE IP Małopolska oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej. Celem spotkania była wymiana informacji oraz przekazanie doświadczeń w zakresie pracy ekodoradców zatrudnionych w ramach Projektu LIFE oraz: podejmowania kontroli spalania paliw w domach mieszkańców, wykonywania badań kamerą termowizyjną oraz przeprowadzenia audytów energetycznych.
 • 31 stycznia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się spotkanie warsztatowe dla małopolskich projektów LIFE. W szkoleniu uczestniczyło ponad 80 osób, byli to przede wszystkim powiatowi doradcy ds. klimatu i energii oraz ekodoradcy z małopolskich gmin.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 19 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 12 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W styczniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 5 364 osoby przyjęte w biurze
 • 5 501 telefonicznie
 • 810 pisemnie lub mailowo
 • 834 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 834 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 27 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W styczniu 2023 roku:

 • zebrano 335 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 6 694 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W styczniu przyjęto 546 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 367 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 132 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 28 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 19 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 150 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 185 zapytań telefonicznych.

Konsultacje formularza kontroli środowiskowej

10 stycznia przedstawiciel centrum kompetencji wziął udział w spotkaniu dotyczącym uzgodnienia zakresu formularza kontroli środowiskowej, który jest aktualnie projektowany w ramach systemu ZONE.

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

18 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w sprawie przekazania doświadczeń Małopolski z problemem ubóstwa energetycznego. W spotkaniu udział wzięła dyrekcja Departamentu Środowiska oraz przedstawiciele centrum kompetencji.

Webinarium „Taking the burn out of heating for low-income households”

18 stycznia przedstawiciele centrum kompetencji wzięli udział w webinarium „Taking the burn out of heating for low-income households”.

Spotkanie warsztatowe dla małopolskich projektów LIFE

31 stycznia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się spotkanie warsztatowe dla małopolskich projektów LIFE. W szkoleniu uczestniczyło ponad 80 osób, byli to przede wszystkim powiatowi doradcy ds. klimatu i energii oraz ekodoradcy z małopolskich gmin. Głównym tematem spotkania, które otworzył zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Piotr Łyczko, była współpraca podczas II Małopolskich Dni dla Klimatu. Uczestnicy wysłuchali dwóch ciekawych prelekcji. Aleksandra Jucha – specjalista z zakresu social mediów, przybliżyła tajniki skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych. Marcin Popkiewicz, popularyzator nauki specjalizujący się w klimatologii, energetyce i analizach megatrendów, mówił o wspólnych przyczynach i rozwiązaniach zarówno problemu zanieczyszczeń powietrza, jak zmiany klimatycznej.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 16 429 ulotek i broszur oraz 447 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 2 879 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 3 konkursy dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 56 osób,
 • 9 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło 410 osób,
 • 91 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 508 osób,
 • 31 spotkań z lokalnymi liderami, łącznie z 319 osobami,
 • 9 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 5 441 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 19 artykułów w prasie,
 • 67 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 28 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 2 audycje radiowe lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

19 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele Departamentu Środowiska UMWM, dwóch ekodoradców projektu LIFE IP Małopolska oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej. Celem spotkania była wymiana informacji oraz przekazanie doświadczeń w zakresie pracy edokoradców zatrudnionych w ramach Projektu LIFE oraz: podejmowania kontroli spalania paliw w domach mieszkańców, wykonywania badań kamerą termowizyjną oraz przeprowadzenia audytów energetycznych.

Załączniki