Podsumowanie LIFE Małopolska – styczeń 2024

Najważniejsze wydarzenia:

  • 12 stycznia odbyło się uroczyste zakończenie trzeciej edycji studiów podyplomowych. Ochrona powietrza, zrównoważone źródła energii, efektywność energetyczna czy lokalne planowanie energetyczne, to tylko wybrane kursy realizowane na krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej. 32 pracowników z 27 małopolskich gmin miało okazję zgłębić tajniki wiedzy przydanej w codziennym życiu zawodowym. Kierunek studiów dedykowany był pracownikom gmin, którzy zajmują się głównie ochroną powietrza. Słuchacze zdobyli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności. Warto podkreślić, że słuchacze brali udział w warsztatach z autoprezentacji, wystąpień publicznych czy negocjacji, aby w codziennym kontakcie z mieszkańcami ich praca była jeszcze bardziej efektywna.
  • W styczniu odbył się cykl spotkań pomiędzy Operatorami programu Czyste Powietrze oraz małopolskimi Ekodoradcami. W spotkaniach uczestniczyło ponad 260 pracowników samorządów lokalnych, na obszarze których operatorzy prowadzą swoją działalność. Celem spotkań było wzajemne poznanie, zrozumienia ról każdej strony oraz ułatwienia efektywnej współpracy. W spotkaniach, obok Operatorów, udział wzięli także przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego, który odpowiedzialny był za koordynację spotkań.
  • 11 stycznia odbył się Dzień Informacyjny LIFE, który był niepowtarzalną okazją do zapoznania się z możliwościami jakie oferuje Program LIFE. Podczas wydarzenia 13 podmiotów otrzymało podziękowania za dotychczasową realizację LIFE. Województwo Małopolskie za realizacje 2 projektów LIFE otrzymało nagrodę w kategorii: Samorząd, który najefektywniej wykorzystuje środki programu LIFE. Nagrodę odebrał Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM.
  • 25 stycznia w Tauron Arenie Kraków odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie pn. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Na spotkaniu zaprezentowano nową perspektywę finansową Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 (FEM). Przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wskazali programy szczególnie związane z ochroną środowiska. Tomasz Pietrusiak Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM omówił koncepcje szkół neutralnych klimatycznie. Podczas spotkania, Katarzyna Stadnik Kierownik Zespołu ochrony powietrza, przedstawiła bieżące nabory do projektów realizowanych w ramach FEM, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z ochroną powietrza.
  • 16 i 25 stycznia odbyły się bezpłatne szkolenia na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w ramach FEM 2021-2027. Organizatorem spotkań był Punkty Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Departament Środowiska. Szkolenia były skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie wzięło w nich udział 62 uczestników. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele gmin oraz straży miejskich. Podczas obu szkoleń zostały przedstawione informacje na temat zakresu wsparcia oraz warunków ubiegania się o środki, zasad kwalifikowalności wydatków, kryteriów oceny projektu, procesu rejestracji wniosku w systemie IGA, a także zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Centrum Kompetencji

Aplikacja „Ekointerwencja”

W styczniu przyjęto 387 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

W styczniu przyjęto:

  • 312 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
  • 35 zgłoszeń dzikich wysypisk,
  • 32 zgłoszeń wylewania ścieków i zrzutów nieczystości,
  • 8 zgłoszeń zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 40 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 70 zapytań telefonicznych.