Porozmawiajmy o powietrzu – warsztaty

52884282 2291521500871666 2906187585023901696 o

Dzielmy się pomysłami

W dniu 4 marca 2019 w Krakowskim Parku Technologicznym odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Na spotkaniu 50 uczestników z różnych środowisk starało się spojrzeć na problem powietrza oczami mieszkańców.  Co ważne, rekomendacje będące rezultatem warsztatów zostaną wykorzystane podczas prac nad Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski.

Współpraca ekspertów

Praca w 5 grupach warsztatowych odbywała się w czterech sesjach:

  1. Analiza postaw i definiowanie problemów (w grupach).
  2. Szukanie pomysłów i prezentacja pomysłów na rozwiązanie problemu, wypracowanych przez poszczególne grupy.
  3. Definiowanie priorytetów (w grupach) i prezentacja pracy grupy.
  4. Rekomendacja działań.

Cykl warsztatów jest kontynuacją spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 11 lutego 2019 w KPT. Celem warsztatów jest wspólne przeanalizowanie problemów wpływających na złą jakość powietrza w regionie oraz przedstawienie propozycji rozwiązań, które należałoby wprowadzić aby sytuację poprawić.

Organizacja warsztatów jest możliwa dzięki programowi Society in Innovation and Science through CODEsign – Społeczeństwo w innowacjach i nauce dzięki CODEsign.