Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” 2024

Dofinansowanie przydomowych turbin wiatrowych będzie możliwe już w 2024 roku.  Osoby instalujące wiatraki będą też mogły otrzymać dofinansowanie na magazyn energii.

Zielona energia wiatrowa

Turbiny wiatrowe, podobnie jak panele słoneczne, stają się coraz bardziej popularnym sposobem produkcji ekologicznej energii dla domów. Coraz większa ilość rozproszonych instalacji odnawialnych źródeł energii wpływa pozytywnie na jakość powietrzu. Mając to na uwadze, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planuje uruchomić program, w którym chętni będą mogli uzyskać wsparcie na instalację małych, przydomowych wiatraków.

NFOŚIGW przeznaczył ten cel aż 400 mln złotych.

Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma na celu wspieranie budowy mikroelektrowni oraz magazynów energii dla domów mieszkalnych. Dzięki niemu coraz więcej mieszkańców będzie mogło stać się producentem zielonej energii elektrycznej, korzystając z naturalnego źródła jakim jest wiatr.

Do kogo będzie skierowany program?

Wstępny projekt programu wskazuje, że o dotację będą mogły starać się osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych. 

Osoby, które zainstalują swoją własną mikroelektrownię wiatrową – czyli zakupią i zamontują turbinę wiatrową wraz z odpowiednim wyposażeniem, takim jak np. falownik czy magazyn energii, otrzymają nieodpłatne wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji.

Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych. Przewidziane są dwa warianty inwestycji:

  • instalacja wiatrowa – dotacja do 30 tys. zł (do 5 tys. zł/1 kW),
  • magazyn energii elektrycznej – dotacja do 17 tys. zł (do 6 tys. zł/1 kWh).

Dodatkowe wymagania

Według wstępnych założeń nowa elektrownia wiatrowa nie może przekraczać mocy 20kW. W przypadku zakupu elektrowni wraz z towarzyszącymi magazynami energii ich pojemność powinna wynosić min. 2kWh.

Ponadto, instalacja nie może być wyższa niż 30m, a jej łączna moc wraz z przyłączonymi magazynami energii musi być mniejsza niż 50 kW.  Przydomowe instalacje mogą zasilać własne gospodarstwo domowe lub też produkować energię elektryczną sprzedawaną do sieci.

Start programu

Nie znamy jeszcze dokładnego terminu rozpoczęcia naboru wniosków do programu “Moja elektrownia wiatrowa”. 5 lutego 2024 roku zakończyły się konsultacje społeczne w których przedstawiono projekt programu. Wciąż trwają prace nad jego regulaminem. Obecnie wiadomo jednak, że program ma być realizowany w latach 2024-2029.

źródło informacji: www.gov.pl