Projekt LIFE-IP Małopolska w zdrowej atmosferze przykładem dobrej administracji w UE

Unia Europejska rozpoczęła kampanię mającą na celu promowanie przykładów dobrej administracji. Wiadomo bowiem, że skuteczne zarządzanie może przyczynić się do poprawy jakości życia obywateli. Jednym z wyróżnionych działań w tej kampanii jest projekt LIFE-IP Małopolska w zdrowej atmosferze, który stanowi znakomity przykład udanej współpracy i efektywnego działania na rzecz środowiska.

Doskonałość we współpracy

Projekt LIFE-IP Małopolska w zdrowej atmosferze ma na celu wsparcie wdrażania Programu ochrony powietrza, który przynosi wymierne korzyści dla 3,4 miliona mieszkańców naszego regionu. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami i pozyskaniu środków finansowych, projekt przyczynił się do znaczącej poprawy jakości powietrza. Jego efekty mają bezpośredni wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców.

Ekodoradcy i pracownicy Projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze

W 2017 roku projekt LIFE-IP Małopolska w zdrowej atmosferze zdobył nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w kategorii Doskonałość we Współpracy (eng. Excellence in Collaboration). Nagroda jest przyznawana co dwa lata, aby docenić wyjątkową pracę wykonaną przez administrację UE. Organizatorzy wyróżnili projekt za skuteczne połączenie sił Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Infrastruktury Klimatycznej i Środowiska (CINEA), władz regionalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego w Małopolsce.

Kampania informacyjna

Aby zwiększyć świadomość na temat sukcesów nagrodzonych projektów, Unia Europejska zorganizowała w tym roku specjalną kampanię promocyjną. W ramach akcji opublikowano spot informacyjny na temat projektu LIFE. Maja Mikosińska z CINEA oraz Wilhelmus (Guido) de Wilt z Komisji Europejskiej wyjaśniają w nim, jak projekt wpłynął na życie mieszkańców Małopolski, a także jak zainspirował inne regiony do podejmowania podobnych działań. Spot jest dostępny online i można go obejrzeć m.in. na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jednocześnie promocja projektu miała miejsce w social mediach:

Kampania stanowi skoordynowane działanie zespołu ds. komunikacji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska.

Znaczenie dobrej administracji

Kampania Unii Europejskiej, promująca przykłady dobrej administracji, podkreśla znaczenie projektów takich jak LIFE-IP Małopolska w zdrowej atmosferze. Dzięki takim inicjatywom, wspieranym przez efektywną współpracę i właściwe finansowanie, możliwe jest osiąganie wymiernych korzyści dla obywateli i środowiska. Projekt ten jest nie tylko dowodem na skuteczność unijnej administracji, ale także inspiracją dla innych regionów do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia swoich mieszkańców.

Więcej informacji o kampanii i projekcie można znaleźć na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.