„Rozmowy o Czystym Powietrzu: Jak szybko pokonać niską emisję” Weź udział w webinarium!

romowy

Polski Alarm Smogowy oraz Europejskie Centrum Czystego Powietrza serdecznie zaprasza na webinar „Rozmowy o Czystym Powietrzu: Jak szybko pokonać niską emisję”, który odbędzie się 22 czerwca w godzinach 14.00-16.30.

Będziemy rozmawiać o tym:

 • jak przyspieszyć tempo wdrażania uchwał antysmogowych i wymiany starych kotłów na węgiel i drewno;
 • jak usprawnić wdrażanie programu Czyste Powietrze; 
 • jakie są propozycje działań na rzecz eliminacji niskiej emisji w ramach regionalnych programów operacyjnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego); 
 • czy Czyste Powietrze i zachęty finansowe wystarczą, żeby pokonać niską emisję; 
 • oraz jak egzekwować uchwały antysmogowe.

Wśród prelegentów i panelistów swój udział potwierdzili: Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza; Tomasz Urynowicz, Vice-marszałek Województwa Małopolskiego; Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika; Bogusław Król, Wójt Gminy Zielonki; Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Blanka Romanowska, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia; Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Czystego Powietrza; Andrzej Urbanik, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska. 

Jak wziąć udział w webinarium?

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, ale wymaga rejestracji. Link do rejestracji: https://live.evenea.com/487-049-820. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań prelegentom i panelistom.

Agenda spotkania:

 • 14:00 – 14:15 – Wprowadzenie do dyskusji, Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, Europejskie Centrum Czystego Powietrza.
 • 14:15 – 16:15 – Dyskusja z zaproszonymi gośćmi oraz uczestnikami online i na czacie. Dyskusję moderować będzie Dominika Wantuch, dziennikarka Gazety Wyborczej specjalizująca się w tematyce ochrony powietrza. Współprowadzący Andrzej Guła.

Dyskusja podzielona została na dwie części:

Część I 14:15 – 15:00. Panel.
W panelu wezmą udział:

 1. Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza,
 2. Tomasz Urynowicz, Vice-marszałek Województwa Małopolskiego,
 3. Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 4. Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika.

Część II 15:00 – 15:30. Rozmowy online
W dyskusji online wezmą udział m.in.:

 1. Andrzej Urbanik, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska;
 2. Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
 3. Bogusław Król, Wójt Gminy Zielonki,
 4. Blanka Romanowska, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia;
 5. Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Czystego Powietrza.

Część III. Pytania i odpowiedzi panelistów 15:30 – 16:15

 • 16:15 – 16:30 – Zakończenie

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).