Społeczności energetyczne dla jednostek samorządu terytorialnego

W dniach 24 i 26 października 2023 r. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Fundacja Frank Bold przeprowadziły szkolenie pt. „Społeczności energetyczne dla jednostek samorządu terytorialnego”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum Kompetencji oraz gmin realizujący projekt LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Szkolenie skierowane było do pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, ekodoradców i ekodoradczyń oraz doradców i doradczyń ds. klimatu i środowiska, zainteresowanych tematyką energetyki, odnawialnych źródeł energii i społeczności energetycznych.

Zrealizowane ono zostało w dwóch częściach:

Część I – 24 października – wykład online wprowadzający w tematykę społeczności energetycznych dla JST.

Część II – 26 października – warsztaty stacjonarne.

Podczas szkolenia online omówiono tematy związane z:

  • energetyką rozproszoną,
  • rodzajami dostępnych form społeczności energetycznych na gruncie polskich przepisów i podstawowymi różnicami pomiędzy nimi (spółdzielnie energetyczne, klastry, prosumenci, obywatelskie społeczności energetyczne),
  • klastrami energii na gruncie obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  • prosumentem i prosumentem zbiorowym oraz możliwościami ich zastosowania,
  • obywatelskimi społecznościami energetycznymi na gruncie nowelizacji Prawa energetycznego.

Warsztaty stacjonarne obejmowały:

  • proces zakładania spółdzielni energetycznej/statut spółdzielni energetycznej,
  • proces zakładania klastra energii/forma prawna koordynatora energii/dokumenty i umowy w klastrze.

Omówiono także szanse rozwoju energetyki prosumenckiej na terenach gmin miejskich na przykładzie i doświadczeniu Gminy Miejskiej Kraków.

Bezpłatne szkolenie online nt. społeczności energetycznych COMMUNITY ENERGY ESPRESSO

Organizacja „Energy Cities” przygotowała samodzielny, bezpłatny kurs online dla przedstawicieli miast i gmin oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem społeczności energetycznych.

Bezpłatny „Poradnik dotyczący prawnych aspektów tworzenia społeczności energetycznych”

Poniżej znajduje się link do strony Fundacji Frank Bold na której opublikowany jest bezpłatny „Poradnik dotyczący prawnych aspektów tworzenia społeczności energetycznych”.

Jak założyć społeczność energetyczną? Praktyczny poradnik Frank Bold  – Frank Bold