Spotkanie zespołu ds. ochrony środowiska

24 maja odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP), w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). Wydarzenie, które przeprowadzono w formule online, zgromadziło reprezentantów z całej Polski i przyniosło wiele istotnych wniosków.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Związek województw działa na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i regionalnej. Jednym z jego głównych celów jest inicjowanie oraz opiniowanie projektów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze ochrony środowiska. W czasie jego trwania omówiono wiele ważnych kwestii dotyczących ochrony powietrza, ochrony przed hałasem czy pozwoleń zintegrowanych.

Ochrona powietrza

Jednym z tematów spotkania była propozycja rozszerzenia wykorzystania systemu SYSLOP, który obecnie działa pilotażowo w województwach małopolskim i mazowieckim. SYSLOP (System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych), zapewnia dostęp do automatycznych powiadomień wydawanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W województwach objętych pilotażem system został bardzo dobrze oceniony. W związku z pozytywnymi doświadczeniami podjęto decyzję o przygotowaniu wspólnego stanowiska w sprawie wdrożenia tego narzędzia na skalę ogólnokrajową. Tomasz Pietrusiak, dyrektor Departamentu Środowiska UMWM, podkreślił zalety systemu SYSLOP i korzyści płynące z jego wdrożenia na terenie całego kraju.

Uczestnicy spotkania

Pozwolenia zintegrowane i gospodarowanie odpadami

Spotkanie było też okazją do dyskusji na temat pozwoleń zintegrowanych w zakresie środowiskowym. Dyskutowano głównie o wdrażaniu nowelizacji dyrektywy 2010/75/UE dotyczącej emisji przemysłowych, znanej jako IED 2.0. Nowe przepisy wyznaczą obowiązek analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych oraz objęcie nimi nowych branż. Omówiono również konieczność uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego dla miejsc magazynowania odpadów o pojemności powyżej 50 ton.

Uczestnicy spotkania dyskutowali też na temat stanowiska Zarządu Związku Województw RP dotyczącego zmian w przepisach związanych z gospodarowaniem odpadami. Przeprowadzono szczegółową dyskusję oraz określono dalsze kroki w pracy nad tym projektem.

Prace Zespołu ds. Ochrony Środowiska

Spotkanie było okazją do ciekawej wymiany poglądów i wypracowania wspólnego kierunku działań. Reprezentanci województw z całej Polski mieli możliwość przedyskutowania kluczowych kwestii związanych z ochroną środowiska oraz wyznaczenia nowych celów i strategii na przyszłość.