Szkolenie z Planu Działań Krótkoterminowych i systemu SYSLOP

Szkolenie z Planu Działań Krótkoterminowych i systemu SYSLOP już za nami!

4 kwietnia br odbyło się szkolenie online dla pracowników gmin i powiatów województwa małopolskiego. W szkoleniu wzięło udział ponad 240 osób. Plan Działań Krótkoterminowych, który został zaktualizowany pod koniec 2023 roku oraz nowe funkcjonalności systemu SYSLOP, to główne tematy szkolenia.

Aktualizacja Planu Działań Krótkoterminowych – co się zmieniło?

Integralną częścią Programu ochrony powietrza jest Plan Działań Krótkoterminowych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął aktualizację Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który wszedł w życie 11 grudnia 2023 r. Generalna strategia z POP i PDK z 2020 r. została jednak utrzymana.

W stosunku do poprzedniego PDK zmieniono sposób ogłaszania stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Pojawił się nowy stopień zagrożenia dla osób szczególnie wrażliwych, który zastąpił pierwszy stopień zagrożenia ogłaszany automatycznie przez Urząd Marszałkowski.

Wcześniej 1. stopień oznaczał ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM 10 (stężenie średniodobowe) i był ogłaszany przez UMWM automatycznie na podstawie średniej kroczącej ze stacji reprezentatywnych. Był ogłaszany rano i obowiązywał do końca doby, a w razie wystąpienia większego zagrożenia był zastępowany stopniem 2. lub 3. ogłaszanym przez GIOŚ. Dodatkowo również GIOŚ ogłaszał 1. stopień zagrożenia – w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego – średniorocznego. Dlatego teraz wyznaczono dodatkowy stopień zagrożenia, by uniknąć chaosu komunikacyjnego. Stopień dla osób szczególnie wrażliwych oznacza to samo co niegdyś stopień pierwszy. Jest to ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10.

Wcześniej gminy musiały wykonywać kontrole w przypadku wystąpienia wszystkich trzech stopni zagrożenia. Zaktualizowany Plan Działań Krótkoterminowych wskazuje na taki obowiązek tylko w przypadku wystąpienia 2. lub 3. stopnia.

System SYSLOP – nowe funkcjonalności

Przedstawiciele gmin i powiatów powinny włączyć do użytkowania systemu swoje jednostki organizacyjne. Dzięki temu będą one miały dostęp do wszystkich pojawiających się w systemie komunikatów właściwych dla ich regionu. Ze wskazówkami jak to zrobić z perspektywy pracownika urzędu gminy bądź powiatu można zapoznać się tu. Każdy użytkownik z poziomu gminy oraz powiatu może zaprosić jednostki ze swojego obszaru do korzystania z Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych.

Więcej informacji o systemie SYSLOP znajduje się tu.

Załączniki