Trwają Małopolskie Dni dla Klimatu!

W ramach „III Małopolskich Dni dla Klimatu” wraz z mieszkańcami Lisiej Góry i Śmigna, uczniami lokalnych szkół i przedszkolaków posadziliśmy 500 młodych drzewek, a kilkadziesiąt kolejnych przekazano mieszkańcom.

W tym roku wojewódzka odsłona Małopolskich Dni dla Klimatu, organizowana w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii, odbyła się w Gminie Lisia Góra. Festyn, który odbył się przy Centrum Rekreacyjnym w Lisiej Górze z udziałem mieszkańców oraz dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli, był okazją do rozmów o ochronie klimatu i środowiska.

Wybraliśmy drzewa na symbol działań na rzecz środowiska, gdyż są one naszym nieocenionym sojusznikiem w stabilizacji lokalnego klimatu. Nie tylko dają cień, obniżają temperaturę otoczenia, pomagają gromadzić wodę i oczyszczają powietrze. 60-letnia sosna wytwarza w ciągu doby tyle tlenu, ile potrzebują 3 osoby, a 100-teni buk dostarcza ilość zaspokajającą zapotrzebowanie dzienne 10 osób

– przypomniał wicemarszałek Gawron.

W zamian za udział w quizach i konkursach o tematyce związanej z ochroną klimatu i środowiska  mieszkańcy mogli zabrać sadzonki drzewek owocowych. W tym samym czasie nieopodal Szkoły Podstawowej w Śmignie nieatrakcyjny teren zmienił się w olchowy zagajnik.

Klimat Ziemi zmienia się w alarmującym tempie, co wymaga od nas zdecydowanych, świadomych działań. Każdy z nas może przyczynić się do tych zmiany poprzez segregację odpadów, oszczędzanie wody czy ograniczanie emisji CO2. Zachęcam każdego z Państwa do aktywnego udziału w lokalnych inicjatywach ekologicznych oraz do wprowadzania zrównoważonych praktyk w życiu codziennym

– powiedział wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła.

Ogółem w akcji uczestniczyło ponad 300 osób. Patronat nad III Małopolskiemu Dniem dla Klimatu objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron oraz Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła. W akcji wzięli udział również przedstawiciele Projektu LIFE Malopolska w zdrowej atmosferze.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.