Unijne wsparcie dla straży kontrolujących przepisy ochrony środowiska

29 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma wsparcie m.in. na doposażenie straży gminnych i międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Podczas wtorkowego posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach Działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Typ projektu A: Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w gminach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Łącznie w ramach naboru wybraliśmy do dofinansowania 29 zadań na kwotę ponad 15,5 mln złotych. Środki te pozwolą na zakup niezbędnego wyposażenia, wzmocnienie potencjału straży gminnych i miejskich w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ochrony powietrza

podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosiła 24 mln zł wyłącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postępowanie realizowane było w trybie naboru otwartego.

  • 16 kwietnia 2024 r. – 1 zadanie na kwotę dofinansowania 555 211,91 zł;
  • 21 maja 2024 r. – 15 zadań na kwotę dofinansowania 7 624 289,52 zł;
  • 4 czerwca 2024 r. – 13 zadań na kwotę dofinansowania 7 410 875,50 zł.

W wyniku realizacji projektów osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

  • Liczba zakupionych pojazdów służących kontroli jakości powietrza – 30 szt.
  • Liczba urządzeń pomiarowych służących kontroli jakości powietrza – 216 szt.
  • Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania/ładowania) – 14 szt.
  • Sfinansowane w ramach projektów zostaną etaty strażników gminnych – 25 szt.