Uruchomienie nowego Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych

Co oznacza wprowadzenie określonego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza? Skąd wiadomo, że ogłoszony został stopień zagrożenia? Czy w związku z tym istnieją jakieś zalecenia lub obowiązki?

Stopnie zagrożenia

Specyficzne warunki atmosferyczne (wyżowa pogoda i mróz) sprzyjają powstawaniu smogu. Możemy spotkać się z sytuacją, że pomiary jakości powietrza oraz prognozy wskazują na ryzyko wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Widujemy wówczas komunikaty: „Uwaga! Dziś będzie zła jakość powietrza”. W takich przypadkach wprowadza się stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Stopnie zagrożenia występują w sytuacji wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.

1 stopień (żółty) oznacza ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (50 μg/m3 dla pyłu PM10).

2 stopień (pomarańczowy) to ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3 dla pyłu PM10).

3 stopień (czerwony) oznacza ryzyko przekroczenie poziomu alarmowego (150 μg/m3 dla pyłu PM10).

Im wyższy wprowadzony stopień tym zanieczyszczenie jest większe, a więc szkodliwe dla zdrowia.

W tych dniach zaradczo podejmuje się działania krótkoterminowe, które powinny obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Co to jest PDK?

Skrót PDK oznacza Plan działań krótkoterminowych. Stanowi on ważną część Programu ochrony powietrza (POP). W odróżnieniu jednak od tego drugiego, znaleźć w nim możemy działania, które należy podjąć natychmiast w sytuacji ogłoszenia alertów smogowych. W Małopolsce są to dla przykładu: chwilowy zakaz użytkowania kominków, kiedy nie stanowią jedynego źródła ogrzewania, czy zakaz użytkowania dmuchaw do liści.

Stopnie zagrożenia występują w sytuacji wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. W tych dniach zaradczo podejmuje się działania, które powinny obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Szansa na dotarcie do wszystkich zainteresowanych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje projekt, w ramach którego powstaje elektroniczny system powiadamiania o wprowadzonych stopniach zagrożenia złą jakością powietrza. Celem projektu jest wypracowanie sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego (SYSLOP – System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych). Projekt jest obecnie pilotażowo wdrażany w województwie mazowieckim i małopolskim. W system włączone są: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, urzędy marszałkowskie oraz powiaty i gminy.

Do tej pory ostrzeżenia smogowe wysyłane były drogą mailową (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do Gmin na swoim terenie). Dotarcie z informacją do zainteresowanych zależało od tego, czy ktoś będzie obecny przy komputerze i czy prześle komunikat dalej. Docelowo cała wysyłka będzie się działa automatycznie w powstającym systemie. Oznacza to większe prawdopodobieństwo dotarcia do wszystkich zainteresowanych.

Harmonogram szkoleń z obsługi SYSLOP dla pracowników gmin i powiatów

  • 25.08.2023 godz. 10:00
  • 01.09.2023 godz. 10:00
  • 05.09.2023 godz. 10:00

Szkolenia odbędą się online za pomocą platformy WEBEX. Informacja z linkiem do szkolenia będzie wysłana do pracowników gmin i powiatów upoważnionych do założenia konta.

Załączniki