Wydłużono termin wnioskowania o dotacje na rozwój elektromobilności

samochod elektryczny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 10 mln zł na dotacje dla powiatów i gmin, które inwestują w elektromobilność. Wnioski o wsparcie można jeszcze składać do 4 lutego. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2018-2019.

Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości miast. Dla małych i średnich przewidziano wsparcie w wysokości do 50 tys. zł, z kolei dla dużych do 100 tys. zł. W przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców. Wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Oceniane mają być m.in.: realność harmonogramu działań mających na celu wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności, innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu, dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza.

Zapisy programu NFOŚiGW  przewidują, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały już wsparcie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.

Szczegóły programu dostępne są na stronie NFOŚiGW.