Za nami konferencja „SMOG Skawina walczy – a jednak da się?!”

Skawina to podkrakowska gmina, która od kilku lat bardzo prężnie wdraża działania służące poprawie jakości powietrza. Podczas konferencji, zorganizowanej przez skawiński samorząd, podsumowano dotychczasowe działania w walce ze smogiem.

Warto zaznaczyć, że kilka lat temu Skawina znajdowała się w gronie najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, z ponad 160 dniami przekraczającymi normy. Dzięki intensywnym działaniom, takim jak: wymiana 2700 pieców, setki spotkań z mieszkańcami, dzisiaj Skawina stała się liderem w walce ze smogiem. A w ubiegłym roku odnotowano raptem 16 dni z przekroczeniami. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Skawina była partnerem w projekcie zintegrowanym LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Trzy obszary – trzy sesje

Program konferencji obejmował trzy sesje, podczas których eksperci i przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Pierwsza sesja konferencji, poświęcona edukacji i informacji, pozwoliła na dyskusję nad skutecznymi metodami dotarcia z informacją do mieszkańców. Podczas panelu omówiono różnorodne formy komunikacji, przybliżając zarówno uniwersalne jak i indywidualne metody przekonywania do wymiany pieców. Jednym z prelegentów w tej sesji była Pani Katarzyna Stadnik – kierownik zespołu ochrony powietrza UMWM.

Podczas drugiej sesji omawiano kwestie związane z przepisami prawa i narzędziami kontrolnymi. Rolę jednego z ekspertów podczas tej części pełnił Pan Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektor Departamentu.

Trzecia sesja konferencji, nosząca tytuł „Ekorewolucja – to już się dzieje!”, skoncentrowała się na przyszłości działań antysmogowych. Przedyskutowano możliwe kierunki przyspieszenia tych działań, a także zidentyfikowano główne przeszkody, takie jak: mentalność społeczna, kwestie finansowe czy brak świadomości. Na przykładzie gminy Skawina oraz innych miejscowości, prelegenci analizowali wyzwania stojące przed władzami i społecznościami lokalnymi w kontekście dążenia do czystego powietrza.

Chcieć, to móc

Konferencja stanowiła ważne forum wymiany doświadczeń i refleksji nad dotychczasowymi działaniami oraz przyszłością walki ze smogiem w Polsce. Wskazuje ona, że choć problem jest złożony, to zdecydowane działania na poziomie lokalnym, wspierane odpowiednimi narzędziami i zaangażowaniem społeczności mogą przynosić pozytywne efekty.