Konferencja „Jakość powietrza a efektywność energetyczna”

panel-solarny,-montaz

Środowisko naukowe we współpracy z biznesem i samorządami połączyło siły, by przedstawić najciekawsze rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej w budownictwie. Tym samym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna JPEE 2019”

O CZYM?

Województwo Małopolskie, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego wraz z Fundacją Efektywna Polska przygotowały sesje tematyczne, podczas których prelegenci z ośrodków naukowych
i przemysłu przedstawią wyniki najnowszych badań, innowacyjne technologie i programy służące ochronie klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i ograniczenie zużycia energii. Natomiast przedstawiciele samorządów opowiedzą o doświadczeniach związanych z zagadnieniami dotyczącymi realizowanych zadań związanych z ochroną powietrza.


Poniżej przedstawiamy program konferencji:

I DZIEŃ KONFERENCJI – WYZWANIA I ZMIANY

09:30 – 10:00

Rejestracja Uczestników

10:00 – 10:30

Uroczyste otwarcie konferencji – Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej, Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Tadeusz Skoczkowski – Przewodniczący Rady Fundacji Efektywna Polska

10:30 – 11:00

PREZENTACJE WPROWADZAJĄCE

10:30 – 10:45

Efektywność energetyczna jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej – Jan Rosenow – Dyrektor Regulatory Assistance Project (wykład w jęz. angielskim)

10:45 – 11:00

Implementacja dyrektyw unijnych: kluczowy czynnik rozwoju budownictwa w Polsce – Marek Zaborowski, Założyciel Fundacji Efektywna Polska

11:00 – 14:30

INTERAKTYWNE PANELE DYSKUSYJNE

11:00 – 11:30

Wykład wprowadzający – Marcin Popkiewicz

11:30 – 12:30

PANEL 1 – Jakość powietrza w Polsce: dotychczasowe osiągnięcia, kluczowe wyzwania – Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, UMWM, Ludomir Duda – przedstawiciel NFOŚiGW, Witold Śmiałek – Członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Stanisław Rybicki – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK

Moderator: Marcin Popkiewicz

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00-14:00

PANEL 2 – Samorządy w walce z niską emisją – dobre praktyki – Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnów, Małgorzata Gromala – Zastępca Burmistrza Rabki-Zdroju, Michał Chwastek – Zastępca Burmistrza Gminy Słomniki, Marcin Jaczewski – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Dorota Bartosz – Polish Green Building Counsil

Moderator: Marek Zaborowski

14:00 – 15:00

PANEL 3- Możliwości ciepłownictwa w procesach ograniczania emisji zanieczyszczeń – Janusz Mazur, Krakowski Holding Komunalny,  Krzysztof Rodak – MPEC TarnówMarek Jaglarz – CEZ Elektrownia Skawina S.A.

Moderator: Jarosław Knap

15:00-15:30

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

16:00 – 18:00

Uroczysta Gala (za zaproszeniami)

II DZIEŃ KONFERENCJI – INNOWACJE KLUCZEM SUKCESU

9:00 – 9:30

  Rejestracja Uczestników

9:30

  Otwarcie II dnia konferencji

9:30 – 09:40

Jak skutecznie łączyć naukę z biznesem Małgorzata   Fedorczak-Cisak, Dyrektor Małopolskiego Centrum   Budownictwa Energooszczędnego PK

9:40 – 10:00

Badania innowacyjnych technologii dla budownictwa   energooszczędnego Marcin Furtak, Dyrektor     Małopolskiego Laboratorium Budownictwa   Energooszczędnego PK

10:00–10:15

Trendy w rozwoju izolacji termicznych Krzysztof   Krzemień, Termo Organika – platynowy sponsor konferencji

10:15-10:45

 Ulgi podatkowe na innowacjeKPMG, firma doradcza

10:45- 11:00

 Przerwa kawowa

11:00-11:15

 Innowacje od pomysłu do wdrożenia. Badania-Rozwój-   Wdrożenie- Jacek Kasz – Dyrektor Centrum Transferu   Technologii PK

11:15 -12:15

  Innowacje w świecie NAUKI – Prezentacja 3 najlepszych   innowacji wyłonionych w trakcie głosowania Kapituły   Konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym   kluczem sukcesu”.

 Wprowadzenie: Jacek Kasz, CTT PK

12:15-13:15

 Innowacje w świecie BIZNESU – Prezentacja 3 najlepszych innowacji wyłonionych w trakcie głosowania Kapituły Konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”

 Wprowadzenie: Janusz Kahl, South Poland Cleantech Cluster Sp. z o. o.

13:15-14:15

 Innowacje w świecie SAMORZĄDÓW – Prezentacja 3   najlepszych innowacji wyłonionych w trakcie głosowania   Kapituły Konkursu „Innowacje w budownictwie   energooszczędnym kluczem sukcesu”.

 Wprowadzenie: Katarzyna Stadnik, Urząd Marszałkowski   Województwa Małopolskiego

14:15-14:30

 Podsumowanie konferencji.
 Projekcja filmu promującego miasto Kraków

14:30-15:30

 Lunch

09:30-14:30

 Festiwal innowacji środowiskowych i budynkowaych- możliwość porozmawiania z twórcami innowacji

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2019 roku.

GDZIE?

Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 w Krakowie. Pawilon konferencyjno – wystawowy „Kotłownia”.

Z Dworca Głównego na Politechnikę Krakowską najlepiej dotrzeć tramwajem linii nr 3, 5 lub 50 (przystanek Dworzec Główny Tunel).

DLA KOGO?

Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli samorządów, biznesu i nauki. Ze względu na ograniczoną listę miejsc, zgłoszenia uczestnictwa w konferencji są przyjmowane do 18 listopada br. pod adresem: mcbe@pk.edu.pl. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.jpee.info.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod nr telefonu:
12 628-31-23

Konferencja jest współorganizowana w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym wicemarszałka Tomasza Urynowicza.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).