Szkolenia z kontroli palenisk domowych

puszka

Zapraszamy na szkolenie dedykowane dla pracowników merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego, Policji i Straży miejskich/gminnych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu metodyki nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Celem szkolenia jest praktyczne przeprowadzenie uczestników „krok po kroku” przez metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika oraz nabycie umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych. Szkolenia te mają pomóc gminom w realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji poprzez wzmocnienie kompetencji wykonywania kontroli indywidualnych palenisk.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się w 10 terminach do wyboru przez uczestników. Maksymalna ilość osób w jednej grupie szkoleniowej to 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do każdej gminy wysłane zostało zaproszenie z informacją o rejestracji na szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Energetyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, ul. Czarnowiejska 36 w następujących terminach do wyboru:

  • 25 marca 2019
  • 26 marca 2019
  • 27 marca 2019
  • 28 marca 2019
  • 29 marca 2019
  • 1 kwietnia 2019
  • 2 kwietnia 2019
  • 3 kwietnia 2019
  • 4 kwietnia 2019
  • 5 kwietnia 2019

Każdy urząd gminy, komenda straży gminnej/miejskiej i komenda policji może zgłosić maksymalnie 3 osoby. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia dodatkowych osób.

Osoba do kontaktu:
Pani Kinga Stawiarz, e-mail: kinga.stawiarz@umwm.pl, tel. 12 63 03 306

Szkolenie finansowane jest ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021).

Załączniki