Zaproszenie na warsztaty OZE

Rysunek1

W piątek 14 grudnia 2018 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” (ul. Wita Stwosza 12, Kraków) odbędą się warsztaty dla pracowników gmin w zakresie przygotowanie specyfiki istotnych warunków zamówień dla instalacji OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne). 

Warsztaty poprowadzą specjaliści z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej. 

Program warsztatów

9:00–9:15

Rozpoczęcie warsztatów – Tomasz Urynowicz (Wicemarszałek Województwa Małopolskiego), Tomasz Pietrusiak (Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska)

9:15–10:45

Warsztaty w zakresie przygotowania SIWZ dla systemów pozyskiwania energii elektrycznej – panele fotowoltaiczne – Bogdan Szymański (Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej)

10:45–11:00

Przerwa kawowa

11:00–12:30

Warsztaty w zakresie przygotowania SIWZ dla systemów centralnego ogrzewania budynków – pompy ciepła  Jarosław Kotyza, Grzegorz Pełka (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”)

12:30–13:00

Lunch

13:00–14:30

Warsztaty w zakresie przygotowania SIWZ dla systemów ciepłej wody użytkowej – pompy ciepła cwu oraz kolektory słoneczne – Jarosław Kotyza, Grzegorz Pełka (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”)

14:30–15:00

Podsumowanie warsztatów

 

Ze względu na ograniczoną listę miejsc, wymagana jest rejestracja przy pomocy poniższego formularza i oczekiwanie na potwierdzenie możliwości udziału na podany adres e-mail.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Justyną Mazurkiewicz (justyna.mazurkiewicz@umwm.pl, tel. 12 37 96 083). 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie (działanie E.3 – “Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami”).