Dofinansowanie

Program Czyste Powietrze

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 37 tys. zł w podwyższonym poziomie bez prefinansowania, do 47 tys. zł z prefinansowaniem i do 69 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania bez prefinansowania, do 79 tys. zł z prefinansowaniem.

Ulga termomodernizacyjna

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

Ulga do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Budżet Gminy

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2021 roku nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel.
W przypadku instalacji nowego kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu. Sprawdź listę kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na naszej stronie: Niskoemisyjne kotły i ogrzewacze na paliwa stałe.

Program Mój Prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Program Mój Prąd

Program Moje ciepło

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Program Moje ciepło

Program Mój Elektryk

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Program Mój Elektryk

Dofinansowania dla przedsiębiorców

Aktualne EkoFinansowanie dla przedsiębiorców przygotowywane przez Ekodoradców dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Inne działania

Sprawdź również ofertę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/oferta

Wyszukiwarka EkoDotacji

Sprawdź programy dotacyjne dla różnych grup inwestorów i typów inwestycji w wyszukiwarce EkoDotacji na stronie: https://ekodotacje.ios.edu.pl

Dofinansowanie
Aktualizacja: 2022-07-20