Dofinansowanie

Program Czyste Powietrze

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 tys. zł w podwyższonym poziomie dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.

Ulga termomodernizacyjna

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

Ulga do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Budżet Gminy

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2021 roku nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel.
W przypadku instalacji nowego kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu. Sprawdź listę kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na naszej stronie: Niskoemisyjne kotły i ogrzewacze na paliwa stałe.

Program Mój Prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Program Mój Prąd

Program Moje ciepło

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Program Moje ciepło

Program Mój Elektryk

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Program Mój Elektryk

Dofinansowania dla przedsiębiorców

Aktualne EkoFinansowanie dla przedsiębiorców przygotowywane przez Ekodoradców dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Inne działania

Sprawdź również ofertę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/oferta

Wyszukiwarka EkoDotacji

Sprawdź programy dotacyjne dla różnych grup inwestorów i typów inwestycji w wyszukiwarce EkoDotacji na stronie: https://ekodotacje.ios.edu.pl

Dofinansowanie
Aktualizacja: 2023-01-03