Propozycje szkoleń dla Ekodoradców

W celu zapewnienia specjalistycznego wsparcia oraz dostosowania oferty szkoleń i warsztatów do Państwa potrzeb, prosimy o podanie propozycji obszarów, które warto uwzględnić przygotowując kolejne szkolenia.

Aktualizacja: 2023-02-02