Wstępne spotkanie konsultacyjne

W najbliższym czasie Województwo Małopolskie przystąpi do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Stanowi on podstawę strategii działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Władze województwa pragną włączyć interesariuszy Programu w proces przygotowania aktualizacji już na początkowym etapie.

W związku z powyższym, w dniu 11 lutego 2019 r. w godzinach 11:30 – 15:30 w Krakowskim Parku Technologicznym (ul. Podole 60, 30-394 Kraków) odbędzie się wstępne spotkanie konsultacyjne założeń do Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Założenia będące przedmiotem spotkania są  do pobrania poniżej.

Program spotkania

11:00 – 11:30  Rejestracja
11:30 – 11:50  Przedstawienie założeń do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego w 2019 roku
Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
11:50 – 12:00 Realizacja krajowej strategii poprawy jakości powietrza poprzez programy ochrony powietrza – wyzwania i oczekiwania
Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”
12:00 – 12:10 Działania w zakresie ochrony powietrza niezbędne do minimalizacji negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie
Prof. UJ dr hab. n. med. Ewa Konduracka, Uniwersytet Jagielloński
12:10 – 12:20 Oczekiwania środowiska naukowego w zakresie poprawy jakości powietrza i strategii ochrony powietrza
Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza
12:20 – 12:30 Wyzwania stojące przed gminami w kontekście realizacji Programu ochrony powietrza
Tomasz Ożóg, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Skawina
12:30 – 12:40 Oczekiwania mieszkańców i organizacji pozarządowych w zakresie poprawy jakości powietrza w Małopolsce
Andrzej Guła, Prezes Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy
12:40 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:30 Panel dyskusyjny pt. „Jak osiągnąć w Małopolsce jakość powietrza zgodną z normami Światowej Organizacji Zdrowia?”
  Paweł Ciećko
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
  Jolanta Stawska 
Dyrektor Delegatury w Krakowie, Najwyższa Izba Kontroli
  Jan Urbańczyk
Dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa
  Tomasz Pietrusiak
Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Wiktor Chrzanowski
Zastępca Burmistrza Tuchowa
  Wojciech Przybylski
Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
  Kamila Drzewicka 
Radca prawny, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
14:30 – 15:30 Otwarcie dyskusji na temat aktualizacji Programu ochrony powietrza

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

LIFE-IP Malopolska long

logo kpt siscode

 

Limit zgłoszeń został wyczerpany. Wszystkie osoby, które nie będą miały okazji osobiście uczestniczyć w spotkaniu zapraszamy na relację na żywo na Facebooku na stronie Zielona Małopolska

porozmawiajmy wide

Aktualizacja: 2019-11-19