14 listopada- Dzień Czystego Powietrza!

14 listopada, już po raz 19. obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. To szczególna okazja, aby zastanowić się na tym, co zrobić, aby jakość powietrza była coraz lepsza oraz przypomnieć działania prowadzone na rzecz czystego powietrza.

Polska może pochwalić się wieloma inicjatywami. Wystarczy wymienić rządowe i samorządowe programy cieszące się zainteresowaniem wśród Polaków, które znacząco poprawiają jakość powietrza, którym Wszyscy oddychamy.

Od pięciu lat funkcjonuje Program „Czyste Powietrze”. Ma on na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 to największa proekologiczna inicjatywa w Polsce .

Dlaczego mieszkańcy Małopolski powinni korzystać z programu Czyste Powietrze?

Program jest idealnym rozwiązaniem dla osób remontujących dom i poszukujących nowoczesnych rozwiązań w prowadzeniu swojego gospodarstwa domowego. Demontaż oraz zakup nowego efektywnego źródła ciepła, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych), ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (refundowany jest również koszt demontażu) – to tylko wybrane działania, na które można otrzymać dotację .

Poprzez dostępność Ekodoradców w gminach, a także dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze pracującej przy programie, osoby składające wnioski mogą liczyć na profesjonalną obsługę i sprawny proces załatwiania formalności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie. Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie współpracuje w ramach wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze ze wszystkimi gminami z województwa małopolskiego.

Skontaktuj się z Ekodoradcą ze swojej gminy

Program Czyste Powietrze w Małopolsce

W województwie małopolskim program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością. Wyniki satysfakcjonują i pokazują, że coraz więcej Małopolan korzysta z benefitów programu.

Statystyki programu Czyste Powietrze

W krakowskim Funduszu Beneficjenci składają głównie wnioski na wymianę źródeł ciepła, montaż kotłów gazowych i pomp ciepła. Dodatkowo na zadania związane z termomodernizacją, czyli ociepleniem budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto w ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania dofinansowaniami na panele fotowoltaiczne.

Zgodnie z obecną wersją programu Beneficjenci Czystego Powietrza mogą korzystać aż z trzech poziomów dofinansowania, przy czym im niższe są dochody, tym wyższa dotacja. 135 tys. zł dotacji obowiązuje przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 1090 lub 1526 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych) oraz dla tych, którzy mają ustalone prawo do jednej z czterech form zasiłku. Kolejny próg dochodowy, przy wsparciu do 99 tys. zł, wynosi odpowiednio: 1894 lub 2651 zł, zaś 66 tys. zł mogą otrzymać wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Maksymalnie 1,2 tys. zł – można uzyskać na wykonanie audytu energetycznego.

Ile wniosków zawarto w 2023 roku?

Statystyki programu Czyste Powietrze

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej