3. Kraków Green Film Festival za nami!

Mimo pandemii w Krakowie w dniach od 16 do 23 sierpnia odbyła się kolejna, 3. edycja Kraków Green Film Festival. To międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej, to święto kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety.

„Kraina Miodu” i wiele innych!

Jak co roku, sierpniowy festiwal filmowy w Krakowie przyciąga twórców najlepszych filmów ekologicznych na świecie oraz publiczność głodną dobrego, zaangażowanego kina. Na tegoroczną edycję wydarzenia zgłoszono blisko tysiąc filmów z całego świata, a do konkursu głównego zakwalifikowano około 70 produkcji. Większość filmów miało w Krakowie polską premierę, a dla części z nich była to zarazem światowa premiera. W konkursie znalazły się też filmy, które w ciągu ostatniego roku zdobyły nagrody na największych światowych festiwalach, jak np. „Kraina Miodu” – laureat 1. nagrody na festiwalu Sundance i zdobywca nominacji do Oscara.

Liczne atrakcje!

W ramach festiwalu miłośnicy srebrnego ekranu mogli wziąć udział w darmowych pokazach w plenerowych kinach zlokalizowanych w centrum miasta. Każdy dzień festiwalu poświęcony był innej tematyce, także ochronie powietrza. W programie znalazły się także liczne wydarzenia towarzyszące, w postaci m.in. warsztatów, wystaw fotograficznych, czy festiwalu zdrowej kuchni wegetariańskiej – VEGE FIESTA.

Edukacja ekologiczna to pierwszy, najważniejszy krok w stronę zmian, które chcemy widzieć w otaczającym nas środowisku. Musimy zrozumieć, że wszystko zaczyna się od nas: od naszych działań, przyzwyczajeń, sposobu życia, wrażliwości. Poprzez takie wydarzenia jak Kraków Green Film Festival docieramy do ludzkich sumień, przemawiamy do wyobraźni.

mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Urząd Marszałkowski partnerem głównym 3. Kraków Green Film Festival!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego był partnerem głównym 3. Kraków Green Film Festival !!! To już drugi rok owocnej współpracy EkoMałopolska i Kraków Green Film Festival.

Podczas festiwalu swoje stanowisko miał także Zespół Ochrony Powietrza, na którym znaleźć można było liczne materiały edukacyjne oraz gadżety. Przedstawiciele projektu odpowiadali na pytania dotyczące uchwały antysmogowej, projektu zintegrowanego LIFE oraz wiele innych. Wszyscy chętni mogli także wziąć udział w konkursie z licznymi nagrodami.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).