Aktualizacja Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych – spotkanie interesariuszy

Województwo Małopolskie rozpoczęło prace nad aktualizacją Programu ochrony powietrza. Istotnym elementem tego Programu jest Plan działań krótkoterminowych (PDK), który powinien być wdrażany w sytuacjach ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, informowania i alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu.

23 marca br. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz firm wykonawczych. Podczas spotkania przedstawiono wstępne założenia nowego PDK oraz dyskutowano o możliwościach usprawnienia procedur ogłaszania stopni zagrożenia.

Aktualizacja Programu

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska obligują władze województwa do regularnej aktualizacji przyjętego Programu ochrony powietrza. Zgodnie z prawem, w przypadku kiedy normy jakości powietrza są przekraczane, aktualizacja Programu następuje raz na trzy lata. Oznacza to, że Program przyjęty w 2020 roku jeszcze w tym roku będzie aktualizowany. Integralną częścią Programu ochrony powietrza stanowi Plan działań krótkoterminowych.

Co to jest PDK?

Skrót PDK oznacza Plan działań krótkoterminowych. Stanowi on ważną część Programu ochrony powietrza (POP). W odróżnieniu jednak od tego drugiego, znaleźć w nim możemy działania, które należy podjąć natychmiast w sytuacji ogłoszenia alertów smogowych. Są to dla przykładu: chwilowy zakaz użytkowania kominków, kiedy nie stanowią jedynego źródła ogrzewania, czy zakaz użytkowania dmuchaw do liści.

Stopnie zagrożenia występują w sytuacji wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. W tych dniach zaradczo podejmuje się działania krótkoterminowe, które powinny obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Pilotaż systemu do powiadamiania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje projekt pilotażowy w ramach którego powstaje elektroniczny system powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza. Projekt jest obecnie pilotażowo wdrażany w województwie małopolskim oraz mazowieckim. Celem projektu jest wypracowanie sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego. Na spotkaniu roboczym 23 marca poruszono kwestię ewentualnego przejścia na powiadamianie interesariuszy o stopniach zagrożenia w powstającym systemie.

Spotkanie w sprawie aktualizacji PDK
Spotkanie w sprawie aktualizacji PDK