Analiza raportu pt. „Od czego zależy rzeczywista emisja”

27 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 odbędzie się spotkanie online z udziałem autorów raportu pt. „Od czego zależy rzeczywista emisja?” opracowanego przez Fundację Europejskie Centrum Czystego Powietrza we współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB). Spotkanie adresowane do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, które mają w swoich kompetencjach sprawy dotyczące ochrony powietrza i klimatu.

Głównym tematem prezentacji będzie przedstawienie wyników analizy specjalistycznej literatury dotyczącej pomiarów wskaźników emisji, zwłaszcza pyłu zawieszonego, pochodzącego z urządzeń spalających paliwa stałe. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję poznać kluczowe różnice między badaniami certyfikującymi, a badaniami rzeczywistej emisji z urządzeń grzewczych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące różnych metod załadunku paliwa wpływających na efektywność oraz emisję urządzeń.

Link do udziału w spotkaniu na platformie Webex: [https://umwm.webex.com/umwm/j.php?MTID=mdce4fd812120035958969b33141368d0]

Raport „Od czego zależy rzeczywista emisja”

Liczymy, że nasze spotkanie dostarczy praktycznych narzędzi i wiedzy, które można zastosować w codziennej pracy. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału, w szczególności Ekodoradców małopolskich gmin oraz powiatowych Doradców ds. klimatu i energii.