Antysmogowy Dzień Kobiet i Mężczyzn

SmogAlert RailwayAd 01-01

Krakowski Alarm Smogowy sprawdził, jak idzie realizacja Programu Ochrony Powietrza w „krakowskim obwarzanku”. Niestety tempo wymian źródeł ogrzewania choć wzrasta, wciąż jest niewystarczające. Dlatego 1 marca rozpoczęła się kampania medialna przypominająca o tym obowiązku.

Zgodnie z założeniami małopolskiej uchwały antysmogowej wszystkie pozaklasowe kotły muszą zostać wymienione do końca 2022 roku, a niespełniające wymogów 5 klasy emisyjności, do końca 2026. Zbyt niskie tempo wymiany starych kopciuchów może być spowodowane brakiem świadomości. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą jakie dokładnie terminy obowiązują w tym zakresie oraz jakie dokładnie obowiązki nakłada uchwała antysmogowa. Zbyt rzadkie kontrole palenisk w wielu gminach także nie wpływają na wzrost tej świadomości. Są jednak gminy, które mogą świecić przykładem dla innych. Na przykład Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce oraz Gmina Koniusza zdecydowały się na współpracę. Polega ona na zatrudnieniu osoby, której obowiązkiem jest przeprowadzanie kontroli palenisk w obu gminach. Dzięki temu obniżono koszty tego działania, a kontrole są przeprowadzane.

Cel: Zwiększenie świadomości wymagań uchwały antysmogowej

Problem w Małopolsce nie jest już powszechny brak świadomości o zagrożeniach płynących z zanieczyszczeń powietrza. Mieszkańcy regionu są coraz bardziej poinformowani, czym grozi smog, jakie są jego przyczyny oraz jak się przed nim chronić. Większym problemem jest bardzo niska świadomość tego, że uchwała antysmogowa dla Małopolski już wkrótce spowoduje, że korzystanie z kopciuchów będzie nielegalne. Badania Krakowskiego Alarmu Smogowego pokazują, że duża część Małopolan wie co to są uchwały antysmogowe. Natomiast niewiele osób jest świadomych zapisów tychże. Właśnie z myślą o nich Krakowski Alarm Smogowy rozpoczął nową kampanię społeczną.

Kampania została zbudowana wokół Dnia Kobiet. Informuje o zapisach uchwały antysmogowej i możliwych do uzyskania dotacjach (o tych więcej na www.wymienpiec.pl). Rozpoczęta 1 marca, swoją kulminację będzie miała 8 marca. W Skawinie, Wieliczce, Niepołomicach i Michałowicach zawisły billboardy nawiązujące swoją tematyką do obchodzonego w tym dniu święta kobiet. Dodatkowo w prasie lokalnej można znaleźć widoczne reklamy antysmogowej kampanii, a w radio można natknąć się na dedykowane jej spoty. Specjalne działania będą również prowadzone we wszystkich 14 gminach obwarzanka, gdzie rozdane zostaną ulotki informacyjne.