Apel Wicemarszałka Małopolski do mieszkańców

ulotka-uchwała-antysmogowa

W trosce o zdrowie Małopolan wicemarszałek Tomasz Urynowicz wystosował apel do Małopolan. W liście umieszczono informacje:

  • jakie kotły powinny znajdować się w gospodarstwach domowych, 
  • jakie powinny spełniać normy,
  • w jaki sposób można pozyskać dofinansowanie na wymianę nieekologicznego pieca.

W dystrybucję listu oraz broszur informacyjnych włączyły się małopolskie gminy, które docierają do mieszkańców na wiele sposobów, na przykład: 

  • Tuchów roześle list wraz z ankietą służącą do inwentaryzacji źródeł ogrzewania,
  • w Tarnowie i Świątnikach Górnych listy zostaną rozesłane wraz z nakazami podatkowymi,
  • Golice zamieściły list i ulotkę na głównej stronie urzędu, a także wykorzystują ją na portalach społecznościowych,
  • w gminie Liszki sołtysi roznoszą list opublikowany w gminnej gazecie do każdego domu.

Ponadto gminy wydrukowały ulotki, które dystrybuowane są w ogólnodostępnych miejscach np. w przychodniach, urzędach, sklepach.

Materiały edukacyjne

Dodatkowo Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udostępnił pakiet materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza (plakaty, ulotki, broszury), które są do dyspozycji wszystkich gmin na terenie województwa małopolskiego na stronie: Materiały edukacyjne.

Działania zostały zrealizowane w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Załączniki