Badania rzeczywistych efektów metody „spalania od góry”

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, w ramach którego funkcjonuje akredytowane laboratorium do badania kotłów na paliwa stałe, przeprowadził pomiary rzeczywistych efektów stosowania metody górnego spalania na emisję pyłu i benzo(a)pirenu przy spalaniu węgla i drewna. Badania objęły 4 różne kotły z ręcznym zasypem paliwa i jeden ogrzewacz typu „koza”, w których spalany był zarówno węgiel jak i drewno.

Badania wykazały, że technika rozpału „od góry” ma nieprzewidywalny wpływ na wysokość emisji zanieczyszczeń. Jej stosowanie nie w każdym przypadku przekłada się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W wielu próbach nie odnotowano znacznych spadków, a wręcz przeciwnie, pomierzono wzrost emisji pyłu i benzo(a)pirenu, zarówno w przypadku węgla jak i drewna.

W żadnej próbie z przeprowadzonych 20 nie uzyskano wartości emisji zanieczyszczeń porównywalnej z kryteriami emisji dla urządzeń spełniających klasę 5 lub wymagania ekoprojektu, a nawet dla klasy 3. Najlepszy wynik uzyskano dla kotła, który został specjalnie zaprojektowany do stosowania górnego spalania – 127,9 mg/m³ dla węgla i 104,6 mg/m³ dla drewna. W przypadku stosowania metody „palenia od góry” w tradycyjnych kotłach zasypowych pomierzona wielkość emisji pyłu wyniosła od 297,3 do 547,0 mg/m³ przy spalaniu węgla oraz od 181,8 do 396,0 mg/m³ przy spalaniu drewna. Norma dla kotłów spełniających wymagania ekoprojektu wynosi 40 mg/m³.

Stosowanie metody „palenia od góry” w kotłach, które nie są do tego przeznaczone może znacznie zwiększyć ryzyko wybuchu kotła, zaczadzenia czy szybszej eksploatacji urządzenia. Badania pokazały, że może znacząco zwiększać obciążenia cieplne komory spalania, zmieniać rozkład temperatur i ciśnień w stosunku do wartości projektowych, a także prowadzić do gwałtownych reakcji spalania (spalanie wybuchowe). Każdy użytkownik kupując urządzenie grzewcze powinien je eksploatować w sposób zgodny z dołączoną przez producenta instrukcją obsługi. Inna eksploatacja może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika oraz być przyczyną awarii czy utraty gwarancji udzielonej na kocioł c.o.

Badania zlecone zostały przez Krakowski Alarm Smogowy w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP MALOPOLSKA współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Skrócony raport z badań IChPW

Prezentacja raportu


Poniżej przywołane zostały również testy przeprowadzone analizatorem pyłu przez Urząd Miasta w Gliwicach stosując zasyp tradycyjny oraz metodę „palenia od góry” w warunkach eksploatacji kotła w domowej kotłowni:

 

Sprawdź również: