Badanie kamerą termowizyjną – dlaczego warto je wykonać!

Każdy mieszkaniec chciałby, aby jego dom był ciepły i energooszczędny. Badanie termowizyjne pozwala sprawdzić, czy w budynku nie ma miejsc niekontrolowanej ucieczki ciepła.

Badanie rejestruje ciepło emitowane przez dany obiekt. Kamera termowizyjna dzięki promieniowaniu podczerwonemu, zapisuje obraz dokumentujący rozkładanie się energii cieplnej w domu oraz jej miejsca przenikania przez przegrody. Utrata energii np. cieplnej to realne koszty, które dzięki właściwej izolacji można zaoszczędzić.

Badania kamerą termowizyjną muszą być wykonywane przy odpowiednich warunkach atmosferycznych:

 • różnica między temperaturą wewnętrzną w badanym budynku, a temperaturą zewnętrzną musi wynosić minimum 15-20˚C,
 • temperatura wewnątrz analizowanego budynku nie może się wahać,
 • brak bezpośredniego działania światła słonecznego,
 • prędkość wiatru nie powinna przekraczać 1 m/s,
 • przegrody zewnętrzne badanego budynku nie mogą być wilgotne od opadów atmosferycznych,
 • badań termowizyjnych nie przeprowadza się w czasie opadów atmosferycznych oraz gęstej mgły.

Należy pamiętać o:

 • zmierzeniu temperatury i wilgotności w każdym pomieszczeniu oraz na zewnątrz,
 • określeniu odległości od badanej powierzchni (przy większych odległościach),
 • ustawieniu kamery pod kątem prostym do powierzchni (±30°),
 • określeniu materiału i jego emisyjności ε.

Jakie problemy można wykryć dzięki badaniu kamerą termowizyjną?

Badanie kamerą termowizyjną pozwala na wykrycie wielu potencjalnych problemów budowlanych, które mogą być niewidoczne gołym okiem. Są to przede wszystkim:

 • ubytki ciepła spowodowane niewłaściwą izolacją lub nieszczelnościami,
 • wilgoć w strukturach budynku, co może prowadzić do rozwoju pleśni lub grzybów,
 • uszkodzenia w instalacjach grzewczych lub chłodniczych, które mogą prowadzić do nieefektywności energetycznej,
 • szkodniki w strukturach budynku, takie jak np. kuny.

Skorzystaj z badania w ramach Projektu LIFE!

W ramach realizacji projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dla mieszkańców gmin prowadzone są bezpłatne badania budynków kamerą termowizyjną przez Ekodoradców.

Warto podkreślić, że w ramach Projektu LIFE przeprowadzono niemal 6000 pomiarów. Wnioski z tych badań pozwalają gminom i mieszkańcom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące modernizacji budynków oraz poprawy efektywności energetycznej.

Ekodoradcy zapewniają również bezpośrednią pomoc doradczą w zakresie wymiany źródła ciepła i termomodernizacji. Udzielają informacji na temat dostępnych form dofinansowań oraz pomagają wypełniać wnioski.

Skontaktuj się z Ekodoradcą ze swojej gminy.