Blisko 25 mln zł ze środków NFOŚiGW trafi do Małopolski!

Bez tytułu1

Województwo Małopolskie na realizację działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom otrzymało blisko 25 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity budżet projektu LIFE EkoMałopolska „Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” to 16,4 mln EUR (ok. 70 mln zł), z czego 35% (tj. 24,6 mln zł) będzie stanowiło dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.

Promowanie rozwiązań przyjaznych dla klimatu oraz wspieranie lokalnych samorządów w walce o poprawę jakości środowiska  jest jednym z priorytetów Województwa Małopolskiego. Cieszę się, że dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będziemy mogli wdrażać Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii

– mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Projekt zintegrowany LIFE EkoMałopolska „Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

Projekt realizowany będzie przez Województwo Małopolskie w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r.

Partnerami Projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu 2 partnerów zagranicznych: Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu (Niemcy) i Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus (Niemcy).

Działania Projektu

Realizacja Projektu LIFE EkoMałopolska obejmuje m.in.:

  • wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii,
  • niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych,
  • tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE,
  • przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy,
  • przygotowanie projektów pilotażowych w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej.

W ramach realizacji Projektu w 21 małopolskich powiatach powstanie sieć doradców ds. klimatu i środowiska. Utworzona zostanie także sieć współpracy oraz wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.