Bochnia stawia na ekologię

Jednym z partnerów projektu LIFE – „Małopolska w zdrowej atmosferze” jest miasto Bochnia. Celem projektu jest wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Bochnia aktywnie włącza się w realizację projektu organizując wiele edukacyjnych wydarzeń. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane działania zrealizowane w ramach projektu LIFE.

Dzień Ziemi w Bochni

każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Z tej okazji w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni odbyły się zajęcia poświęcone ochronie powietrza. W zajęciach z Ekodoradcą uczestniczyło około 40 przedszkolaków. Spotkanie zapoczątkowała dyskusja na temat powietrza oraz smogu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, odpowiadały na zadane pytania. Wspólnie z Ekodoradcą uczestnicy szukali sposobu na poprawę jakości powietrza w swoim otoczeniu. Na zakończenie została wyświetlona ekobajka, w której poruszono kwestie segregacji odpadów, oszczędzania energii, a także korzystania z odnawialnych źródeł energii. Każde dziecko otrzymało mały upominek – przypinkę z hasłem „Strażnik czystego powietrza”.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (Mobility Week)

Wrzesień to każdego roku okazja do organizacji wydarzeń przygotowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (Mobility Week). W organizację ETZT włącza się także Ekodoradca Urzędu Miasta Bochnia. Przez cały tydzień osoby, które dotarły na rowerach do wybranych miejsc w gminie, mogły napić się pysznej kawy. Natomiast miłośnicy gier wzięli udział w grze terenowej opartej o aplikację Pokémon Go. Najwytrwalsi zdobyli nagrody, które na rynku wręczył im Stefan Kolawiński – Burmistrz Bochni. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni  odbyły się zajęcia poświęcone ochronie powietrza poprzez korzystanie z ekologicznych środków transportu.

Ekodoradca zachęcał najmłodszych, by mądrze i świadomie wybierali takie formy transportu, które są najbardziej ekologiczne i niskoemisyjne.

Relaks i edukacja

W dniach 21-22 września plac św. Kingi zamienił się w strefę aktywności i wypoczynku. Mieszkańcy mogli przekonać się jak może wyglądać ulica miejska bez ruchu samochodowego. Na wyłączonym z ruchu odcinku ustawione zostały „zielone zaułki” wyposażone w żywe rośliny. Mieszkańcy mogli odpocząć na leżakach i ławkach. Miejsce to umożliwiło przechodniom chwilę relaksu i odpoczynku.

Na zamkniętej dla ruchu ulicy odbyły się warsztaty ekologiczne z Ekodoradcą dla uczniów szkół średnich. W pierwszej części warsztatów odbyła się rozmowa na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza, niskiej emisji, a także odnawialnych źródeł energii. Druga część warsztatów to opracowanie przez uczniów rozwiązań komunikacyjnych dla Bochni, jak również możliwości wykorzystania OZE.

W dniu Światowego Dnia Bez Samochodu komunikacja miejska BZK kursowała za darmo. Również w ten dzień na Rynku zainstalowane zostało miasteczko ruchu rowerowego, a w tzw. OZE Busie można było uzyskać informacje o ekologicznych sposobach ogrzewania domów.

Konkurs – „Zabawka z recyklingu”

20 września 2019 r. na osiedlu Niepodległości odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Zabawka z recyklingu”, zorganizowanym przez Urząd Miasta Bochnia dla uczniów bocheńskich szkół podstawowych. Nagrody dla autorów najlepszych prac wręczył zastępca burmistrza Bochni – Gustaw Korta.

Elżbieta Walas – Ekodoradca z Urzędu Miasta w Bochni:

„Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką niskiej emisji, wskazanie problemu zanieczyszczenia powietrza związanego ze spalaniem śmieci oraz podniesienie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej w tematyce ochrony środowiska.”

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Miejskiej Bochnia:

infografika bochnia

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).