Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków już działa!

smogkominy 009

1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – efekt pracy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przy współpracy władz regionalnych i lokalnych oraz innych instytucji zaangażowanych w poprawę jakości powietrza z całej Polski.

Niezwykle cieszy mnie fakt, że zgromadzone w ostatnich latach przez Małopolskę doświadczenia, w zakresie prowadzenia inwentaryzacji w skali naszego regionu, odnalazły swoje odzwierciedlenie podczas tworzenia bazy inwentaryzacji o zasięgu krajowym

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Czym jest CEEB?

Jest to narzędzie informatyczne służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Pierwsze udostępnione funkcjonalności umożliwiają mieszkańcom elektroniczne przesłanie deklaracji za pośrednictwem portalu zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej za pośrednictwem gminy. Gromadzone dane dotyczą posiadanych oraz używanych źródeł ciepła, a ich zakres został dostosowany tak, aby każdy mieszkaniec i zarządca budynku był w stanie w prosty sposób przekazać wiarygodne informacje.

Kto powinien złożyć deklarację?

Informację o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych powinien przekazać każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku.

Do kiedy mamy czas?

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia bazy, czyli od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku w przypadku istniejących urządzeń grzewczych.

W przypadku nowopowstałych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

CEEB a przepisy regionalne

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, gminy zobowiązane są do prowadzenia inwentaryzacji na swoim terenie, a dzięki uruchomieniu CEEB, zadanie to może zostać zrealizowane w systemie krajowym. Każda gmina powinna zinwentaryzować 70% budynków do końca 2021 roku oraz 90 % do 30 czerwca 2022 roku.

Zachęcam wszystkich mieszkańców Małopolski do złożenia deklaracji w systemie CEEB do końca bieżącego roku. Będzie to wyrazem odpowiedzialności i troski o jakość powietrza w naszym regionie

– apeluje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Więcej informacji?

Możliwość  pobrania lub składania deklaracji oraz informacje związane z uruchomieniem CEEB znajdują się pod adresem zone.gunb.gov.pl.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie można znaleźć pod linkiem tutaj