Cykl szkoleń w gminach w ramach programu NFOŚiGW pn. „Czyste Powietrze”

czyste powietrze logo

Resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami prowadzone są na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Harmonogram spotkań w gminach jest aktualizowany na stronie Ministerstwa Środowiska:

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/harmonogram-spotkan/