Czy ograniczać liczbę samochodów w miastach?

W dniu 19 czerwca 2018 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta Krakowa oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego uczestniczyli w spotkaniu nt. stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej w Pradze.

Wyjazd odbył się w ramach prowadzonej wymiany doświadczeń między partnerami projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Był doskonałą okazją, by poznać procedurę, zgodnie z którą Czesi wprowadzają w swoim kraju tzw. LEZ-y (ang.: Low Emission Zones), czyli strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej. Są to strefy, ktore wprowadzone w miastach, ograniczają znacznie ruch samochodowy w ich obrębie.  Strona polska miała okazję bliżej poznać studia wykonalności LEZ w Pradze, Ostrawie oraz Brnie, zapoznać się zarówno z plusami, jak i ewentualnymi minusami takiego rozwiązania.

Nasi południowo-zachodni sąsiedzi borykają się z zanieczyszczeniami powietrza pochodzącymi głównie z emisji komunikacyjnej. Stąd duży nacisk na ograniczanie ruchu samochodowego w miastach. Wprowadzenie tego rodzaju stref należy do kompetencji samorządów lokalnych. Niezbędna jest jednak ścisla współpraca na szczeblu centaralnym. Konieczność przygotowania odpowiedniej infrastruktury, która odpowie na potrzeby komunikacyjne mieszkańców po wprowadzeniu stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, to zadanie dla władz na poziomie krajowym.

W ramach spotkania przedstawiono również działania i osiągnięcia projektu zintegrowanego LIFE, który realizowany jest m.in. w Małopolsce, Czechach i Słowacji.

[easy_image_gallery gallery=”737″]