Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych. Ruszył Program Ciepłe Mieszkanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił kolejny, ogólnopolski program antysmogowy. Ciepłe mieszkanie to program dopłat przeznaczony dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

W czwartek 21 lipca br. NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany przestarzałego ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach. Program skierowany jest do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, którzy będą mogli starać się o dotację w swoich gminach. Budżet programu wynosi 1,4 mld zł.

Środki na ogrzewanie mieszkań

Wysokość możliwej do otrzymania dotacji zależeć będzie od dochodów beneficjenta. Określone zostały trzy poziomy dofinansowania, dla których przedział maksymalnej dotacji wynosi od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł.

Jednocześnie, w celu wzmocnienia walki ze smogiem, przewidziano dodatkowe rozwiązania. Dotyczą one osób mieszkających na terenie gmin, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza. Mieszkańcy tych obszarów mogą wnioskować o jeszcze wyższą kwotę dotacji. Wówczas, w zależności od dochodów, może to być odpowiednio 35, 65 oraz 95 proc. kosztów kwalifikowanych zadań.

Koordynacją programu zajmą się gminy

W programie Ciepłe Mieszkanie właściciele lokali nie będą składać wniosków bezpośrednio do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dokumenty przyjmowane będą przez gminy. To właśnie one odpowiadają w programie za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków, zawieranie umów i przydział środków dotacyjnych właścicielom mieszkań.

To pierwszy taki ogólnopolski program adresowany do właścicieli mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych. To idealne uzupełnienie dotychczasowych form wsparcia finansowego. Teraz także mieszkańcy bloków i kamienic mają szanse na wymianę starych pieców z dofinansowaniem. Mam nadzieję, że małopolskie gminy włączą się do programu, dając tym samym szansę swoim mieszkańcom na sięgnięcie po te środki

podkreślił Józef Gawron – wicemarszałek województwa małopolskiego 

Gminy również we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych (mieszkańców), zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Samorządy gminne mogą ubiegać się w WFOŚiGW o fundusze potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Dokumentację, z którą powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie można znaleźć na stronie programu: Ciepłe Mieszkanie. W przypadku dodatkowych pytań udostępniona została również specjalna skrzynka e-mail: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl.

Poziomy dofinansowania

Poziom 1 – podstawowy: dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 120 tys. zł

  • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł
  • do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł – dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 – podwyższony: dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 1 673 zł w gosp. wieloosobowym
  • 2 342 zł w gosp. jednoosobowym

Wówczas poziom dofinansowania może wynieść:

  • Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł
  • Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł – dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 – najwyższy: dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 900 zł w gosp. wieloosobowym
  • 1260 zł w gosp. jednoosobowym

Wówczas poziom dofinansowania może wynieść:

  • Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł
  • Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł – dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej