Doświadczenia i dobre praktyki województwa małopolskiego w tworzeniu sieci ekodoradców – zaproszenie na webinar!

W partnerstwie z Krajową Agencją Poszanowania Energii, w ramach Projektu zintegrowanego LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze zapraszamy na kolejne z cyklu Spotkanie z ekspertem poruszające tematykę doświadczeń i dobrych praktyk województwa małopolskiego w tworzeniu sieci ekodoradców.

W trakcie spotkania, które odbędzie się 1 marca o godz. 11.00 przedstawione zostaną dwie prezentacje:

„Małopolscy Ekodoradcy i Doradcy ds. klimatu i środowiska”

  • Ekodoradcy w małopolskich gminach w projekcie LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”
  • Doradcy ds. klimatu i środowiska w małopolskich powiatach w projekcie LIFE „EKOMAŁOPOLSKA”
  • Ekodoradcy dla Biznesu w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Ekspertem będzie Tomasz PIETRUSIAK – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ds. sprawozdawczości i opłat, zaangażowany w Projekt zintegrowany LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Zaangażowany w ochronę jakości powietrza w województwie małopolskim oraz inne obszary dotyczące ochrony środowiska w zakresie systemu opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości środowiskowej.

„Eko Team – razem w walce o czyste powietrze”

  • działania ekodoradców na terenie Metropolii Krakowskiej,
  • aktywny udział w realizacji inwestycji w efektywność energetyczną,
  • poprawa jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Ekspertem będzie Katarzyna SURMA reprezentująca Metropolię Krakowską – Koordynatorka projektu Eko Team. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem projektów finansowanych ze środków europejskich. Szczególnie bliska jest jej tematyka współpracy w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz społeczności energetycznych.  

Gdzie i kiedy?

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2023r. o godz. 11.00, na platformie MSTeams. Link do spotkania otrzyma każdy uczestnik drogą mailową po zarejestrowaniu się (nie jest wymagane posiadanie konta na MSTeams).

Link do rejestracji:

Doświadczenia i dobre praktyki województwa małopolskiego w tworzeniu sieci ekodoradców | Krajowa Agencja Poszanowania Energii | KAPE S.A.