Dzień informacyjny LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2022. Tegoroczna konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym. Wydarzenie będzie inaugurować kolejny, już drugi nabór wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2022 roku, w godz. 10:00 – 15:30, w Airport Hotel Okęcie. Spotkanie będzie również transmitowane online na kanale NFOŚiGW na platformie Youtube. Tym z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości bezpośredniego uczestnictwa polecamy transmisję online. Link do transmisji zostanie podany w przeddzień wydarzenia.

21 maja 2022 roku Program LIFE, ten jedyny w swoim rodzaju instrument finansowy zarządzany na poziomie Unii Europejskiej, poświęcony wyłącznie finansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu świętuje 30 lecie swego funkcjonowania. Wydarzenie organizowanie przez NFOŚiGW ma być zatem nie tylko uroczystą inauguracją naboru wniosków w roku 2022, ale także celebracją tej rocznicy. Nie zabraknie atrakcji i będzie też okazja do dobrej zabawy.

W trakcie konferencji przybliżone zostaną poniższe zagadnienia:

  • możliwości i zasady ubiegania się o dofinansowanie LIFE w naborze 2022, ze  wskazaniem odmiennych rozwiązań w stosunku do lat poprzednich,
  • zakres wsparcia merytorycznego i finansowego, jakie oferuje NFOŚiGW dla wnioskodawców i beneficjentów LIFE,
  • prezentacje i kontakt z autorami/realizatorami wybranych projektów LIFE oraz możliwość skorzystania z doświadczenia Beneficjentów na etapie ich przygotowania i realizacji.

Gośćmi konferencji będą m.in:

  • Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu MKiŚ, Główny Konserwator Przyrody,
  • Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu MKiŚ,
  • Maja Mikosińska – Kierownik Sektora Przyroda w agencji wykonawczej Komisji Europejskiej CINEA.

Uczestnicy będą mieli również okazję bliżej zapoznać się z projektami LIFE prezentowanymi na specjalnie przygotowanych na tę okazję stoiskach. W wydarzeniu będą brali udział przedstawiciele dwóch małopolskich projektów zintegrowanych LIFE:

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

Ponadto podczas wydarzenia będzie można wymienić poglądy dotyczące aplikowania do LIFE bezpośrednio z Beneficjentami projektów. Będzie można również przedyskutować swoje pomysły na realizację projektów ze specjalistami Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE, gotowymi by wspierać Państwa w wysiłkach i w miarę możliwości rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Zgłoszenia

Serdecznie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji w terminie do 9 czerwca do godz. 15:00

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod poniższym linkiem.