Efektywność energetyczna budynków najlepszym sposobem na oszczędności i dbałość o środowisko

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja dotycząca inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 pracowników gmin i starostw powiatowych, którzy na co dzień zajmują się poprawą efektywności energetycznej budynków, ochroną powietrza oraz adaptacją do zmian klimatu.

Obecna sytuacja geopolityczna skłoniła każdego z nas do refleksji na temat zużycia energii oraz dostępności zasobów. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, ale także użyteczności publicznej, to gwarancja obniżenia kosztów eksploatacji, a przy tym dbałość o środowisko

– podkreślił wicemarszałek Józef Gawron

Poprawa efektywności systemów grzewczych

W pierwszej części spotkania dr inż. Michał Kaczmarczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprezentował kluczowe zasady wyboru nowego źródła ciepła, jako alternatywy dla kotłów na paliwa stałe. Były to zagadnienia szczególnie istotne dla Ekodoradców i Doradców ds. klimatu i środowiska, którzy na co dzień wspierają mieszkańców przy formalnościach związanych z wymianą starego pieca i ocieplaniu budynku. W trakcie wystąpienia omówione zostały różne warianty rozwiązań. Uczestnicy spotkania poznali także sposoby na określenie zapotrzebowania budynków na energię. Prelegent zwrócił również uwagę na najczęściej popełniane błędy podczas wymiany kotła i modernizacji instalacji.

Programy publiczne jako odpowiedź na wyzwania związane z efektywnością energetyczną

Poprawa efektywności energetycznej budynków to niejednokrotnie duże obciążenie finansowe dla inwestora. Odpowiedzią na te koszty są programy dotacyjne pochodzące ze źródeł krajowych, ale także zagranicznych. Uczestnicy spotkania poznali zasady finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków mieszkalnych i publicznych z wykorzystaniem różnych form dotacji. Wojciech Bodziacki z Banku Ochrony Środowiska przedstawił kilka programów oferujących wsparcie finansowe dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, takie jak: kredyt z premią BGK, EKOpożyczka dla samorządów, czy Projekt ELENA (European Local Energy Assistance).

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W trzeciej części spotkania przedstawicielki Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Barbara Wąsowska oraz Barbara Oskwarek, przybliżyły zasady wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz prowadzenia okresowych kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji. W odpowiedzi na szereg pytań związanych z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi, prelegentki przedstawiły obecnie obowiązujące regulacje wraz z planowanymi zmianami prawa. Uczestnicy konferencji zapoznali się z wzorem świadectwa charakterystyki energetycznej oraz zasadami certyfikacji energetycznej, ale przede wszystkim uzyskali odpowiedzi na wiele pytań dotyczących m.in. okoliczności zobowiązujących do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej i uprawnień do ich wydawania. Specjalistki z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej przedstawiły także zasady kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz szczegóły wynikających z tych działań protokołów.