Ekodoradcy kształcą się dla Was

IMG 2292

Za nami kolejne warsztaty dla małopolskich ekodoradców. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu LIFE. Swoje działania zaprezentowali ekodoradcy czterech małopolskich gmin.

Projekt LIFE

Realizacja Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” opiera się głównie na działaniach ekodoradców. W 55 małopolskich gminach pracuje aż 62 ekodoradców. Na co dzień osoby te udzielają mieszkańcom porad w kwestiach związanych z wymianą pieców węglowych oraz możliwością pozyskiwania dofinansowania. Dotychczas udzielili ponad 535 993 porad mieszkańcom i przyjęli 15 945 wniosków o wymianę kotłów.

Wymiana doświadczeń

Od 2016 roku ekodoradcy działają w obszarze swoich gmin. Dzięki ich aktywności coraz więcej Małopolan dowiaduje się o uchwale antysmogowej. W trakcie szkolenia ekodoracy z gmin: Rzepiennik Strzyżewski, Łapsze Niżne, Ciężkowice i Rabka-Zdrój przedstawili działania, które dotychczas zrealizowali. Dzięki wymianie doświadczeń pozostałe gminy zyskały możliwość zaczerpnięcia inspiracji do organizacji warsztatów, szkoleń czy konkursów dla mieszkańców. Reprezentanci gmin przedstawili sposoby prowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Omówili także skuteczne sposoby pozyskiwania dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

Ekodoradcy posiadają dużą wiedzę, którą chętnie się dzielą. Sieć ekodoradców umożliwia sprawną komunikację i wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi regionami Małopolski. Teraz do działań w terenie włączą się także ekodoradcy dla biznesu, którzy będą wspierali przedsiębiorców w pozyskiwaniu dofinansowania

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Nowe wyzwania

W ostatnich dniach Województwo Małopolskie zostało wyróżnione spośród 42 węglowych regionów Europy. Projekt zgłoszony przez województwo został wybrany do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Ekodoradcy poznali szczegóły programu START Platformy Coal Regions in Transition i perspektywę wdrażania strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Dowiedz się więcej

Warsztaty realizowane były w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie – w ramach działania C2.

Więcej o działaniach ekodoradców znajdziecie Państwo tutaj.