Ekodoradcy po kolejnej edycji studiów

Zdjęcie grupowe absolwentów drugiej edycji studiów

10 stycznia 2020 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu energetyki i ochrony powietrza. Była to druga edycja, ciszących się dużym zainteresowaniem zajęć, podczas których kształcili się ekodoradcy.

Eksperci w gminach

W ramach zintegrowanego projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, zatrudnionych jest 60 ekspertów. Ich rolą jest inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Ekodoradcy, bo o nich mowa, przede wszystkim udzielają porad związanych z doborem bardziej ekologicznych sposobów ogrzewania. Pozyskują zewnętrzne wsparcie finansowe na realizację programów pomocowych dla mieszkańców i wspierają ich w korzystaniu z tych programów. Ich ważnym zadaniem jest także prowadzenie akcji edukacyjnych.

Specjalistyczne studia podyplomowe

Aby wiedza pracowników samorządowych była jak najbardziej aktualna i oparta na najnowszych doniesieniach branżowych, Województwo Małopolskie, w ramach porozumienia z AGH, uruchomiło drugą edycję interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu energetyki i ochrony powietrza. W trakcie dwusemestralnych studiów (2018/2019) kształciło się 49 osób, w tym 13 ekodoradców. Brało w nich udział także 27 osób z innych gmin Małopolski, m.in. z Zabierzowa, Kłaja i Żabna.
Zajęcia realizowane były głównie przez Wydział Energetyki i Paliw oraz m.in. Politechnikę Krakowską, firmę Polinvest, Fundację na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydział Humanistyczny AGH.

Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję i żywię głęboką nadzieję, że zdobyta na studiach wiedza oraz umiejętności praktyczne będą służyły Państwu w pracy zawodowej oraz przyczynią się do polepszenia jakości powietrza w naszym regionie

– powiedział Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Program studiów obejmował 193 godziny zajęć (116 godzin wykładów oraz 77 godzin ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych).
Absolwenci posiedli szeroką i specjalistyczną wiedzę na temat źródeł niskiej emisji i pomiarów zanieczyszczeń. Poznali metody i możliwości zmniejszenia niskiej emisji oraz wiedzą jak je wdrażać na poziomie lokalnym.
W związku z tym, że praca ekodoradcy, to nie tylko praca w urzędzie, ale także w terenie, studia oferowały warsztaty z wystąpień publicznych oraz budowania komunikatu masowego.

Intensyfikacja działań

”Z czystym sumieniem mogę polecić takie studia, szczególnie osobom, które zajmują się kwestiami ochrony powietrza. Na pewno, każdy znajdzie interesujący go temat i zdobędzie wiedzę, którą będzie mógł wykorzystać na co dzień w swojej pracy zawodowej”

– podsumowuje Magdalena Gzyl, ekodordca ze Słomnik, absolwentka II edycji studiów.

Pracownikom samorządowym zajmującym się ochroną powietrza oferowane są szkolenia, warsztaty, udział w seminariach i konferencjach. Ukończenie studiów – im dedykowanych – pozwoli zintensyfikować działania na rzecz ochrony powietrza. Dodatkowo, aktywne uczestnictwo w zajęciach, stanowi bazę wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy osobami współdziałającymi w programie LIFE. Wszystko po to, aby osiągnąć wspólny cel – czyste powietrze.

Trzecia edycja studiów

Łącznie, w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych 2016/2017 i 2018/2019, kształciło się 116 osób. Istnieje jednak ciągła potrzeba zgłębiania wiedzy w zakresie ochrony powietrza oraz bieżących możliwości pozyskania środków na działania prośrodowiskowe. Dlatego Województwo Małopolskie, w ramach projektu LIFE planuje uruchomienie jesienią 2020 r. kolejnej – trzeciej edycji studiów. Informacje o kolejnym naborze na studia będą zamieszczone na stronie:  https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/