Ekodoradcy w każdej gminie z dofinansowaniem

Ekodoradca w biurze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił dziś nabór wniosków na dofinansowanie funkcjonowania ekodoradców w gminach. Pierwsi Ekodoradcy pojawili się w Polsce za sprawą realizacji zintegrowanego programu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Dzięki fachowej wiedzy i zaangażowaniu Ekodoradców w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, dziś mamy widoczne efekty na wszystkich stacjach pomiarowych w regionie.   Ekodoradcy mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Pomagają pozyskać dotacje z takich programów jak: „Czyste Powietrze”, „Moje Ciepło” czy „Mój Prąd”. Ponadto zajmują  edukacją ekologiczną mieszkańców, tych starszych, ale i najmłodszych. Organizują spotkania, prelekcje w szkołach oraz stoiska edukacyjno-ekologiczne podczas wydarzeń gminnych.

Małopolska jako pierwsza utworzyła sieć Ekodoradców w ramach projektu LIFE. Dziś mamy już 250 Ekodoraców w 182 gminach. Dzięki nim mieszkańcy zyskali możliwość fachowej konsultacji w zakresie termomodernizacji budynków i wymiany pozaklasowych kotłów. Ten model wsparcia sprawdził się, dlatego chcemy go kontynuować,  jednocześnie wspierając samorządy finansowo. Już dziś zapraszam wszystkie jednostki do aplikowania o środki.

Podkreślił Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Do kogo skierowany jest nabór?

W celu zapewnienia ciągłości pracy Ekodoradców w regionie, a co za tym idzie zagwarantowania mieszkańcom fachowej i bezpłatnej pomocy przy formalnościach związanych z ociepleniem domu i wymianie pieca 29 czerwca br. uruchomiono nabór wniosków na dofinansowanie działalności Ekodoradców. O środki mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Łączna pula środków przewidzianych w projekcie to niemal 90 mln złotych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Celem dofinansowania będzie wsparcie realizacji zadań gminnych Ekodoradców. Przede wszystkim środki można przeznaczyć na zatrudnienia Ekodoradcy oraz utworzenie  i wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców. Innym istotnym elementem podlegającym dofinansowaniu jest prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu i powietrza. Jednostki będą mogły otrzymać środki na przygotowanie i wdrażanie gminnej strategii transformacji energetycznej. Dodatkowym obszarem, który także będzie stanowił koszt kwalifikowalny jest przeciwdziałanie problemowi ubóstwa energetycznego w gminie. Na uwagę zasługuje także działanie polegające na analizie i zarządzaniu zużyciem energii w budynkach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej, na które również można otrzymać dotację.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 zł na jedną gminę. Maksymalny procent dofinansowania stanowi 85%. Nabór trwa od 29 czerwca do 29 grudnia 2023 r.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.

Szczegółowe warunki dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie wyboru projektów. Wszelkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 pod adresem fundusze.malopolska.pl oraz funduszeeuropejskie.gov.pl