Eksperci ostrzegają przed metodą spalania od góry w zwykłych kotłach

Grafika zastępcza

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu – jedna z trzech w Polsce jednostek akredytowanych do badań kotłów grzewczych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 303-5:2012, odniósł się do promowanej przez część środowisk metody spalania „od góry”.

Instytut zwrócił uwagę, że urządzeniami przeznaczonymi do „górnego spalania” jest jedynie grupa kotłów c.o. komorowych tzw. szybowych, które jednak są rzadko spotykane na rynku (stanowią około 5% kotłów). Natomiast najczęściej spotykane są kotły komorowe zasypowe przeznaczone do podawania paliwa na wcześniej wytworzoną warstwę żaru.

Każdy użytkownik kupując urządzenie grzewcze powinien je eksploatować w sposób zgodny z dołączoną przez producenta instrukcją obsługi, co obejmuje również typ i jakość stosowanych paliw. Inna eksploatacja może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika oraz być przyczyną awarii czy utraty gwarancji udzielonej na kocioł c.o.

Inny niż przewidziany przez producenta kotła sposób prowadzenia procesu spalania zmienia obciążenia cieplne w komorze spalania urządzenia, co może wpływać negatywnie na czas eksploatacji kotła (szybsze zużycie urządzenia). Ponadto przy stosowaniu rozpału od góry przy paliwie z biomasy (drewno), efekt ekologiczny jest odwrotny od zamierzonego.

Instytut zaleca również ostrożność w zakresie stosowania dostępnych na rynku preparatów do spalania paliw stałych. Nie są one w stanie zastąpić paliwa niskoemisyjnego, które w trakcie produkcji poddawane jest wstępnej obróbce termicznej.

Warto pamiętać, że dobre i bezpieczne warunki spalania przy minimalnej emisji zanieczyszczeń powietrza może przynieść zastosowanie nowoczesnych kotłów retortowych z automatycznym podawaniem paliwa i sterowaniem ilości podawanego powietrza spełniających wymagania klasy 4 lub klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Istotne jest przy tym eksploatowanie kotła zgodnie z instrukcją producenta, zwłaszcza w zakresie rodzaju i jakości paliwa dopuszczonego do stosowania w danym urządzeniu.

Sprawdź również: